Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586

Deze masterclass staat geheel in het teken van de cao VVT. Misschien is het heel vanzelfsprekend dat je deze toepast op je werknemers als je zorg levert aan bijvoorbeeld cliënten in een verpleeghuis of als een aanbieder van thuiszorg bent. Maar weet je eigenlijk waarom je deze cao toepast? Wat daar allemaal in staat en of je daar ook van af mag wijken? Of misschien pas je nu geen cao toe, maar vraag je je af of je de cao VVT zou moeten toepassen. Tijdens deze masterclass krijg je alle antwoorden.

Resultaat

Na het volgen van de masterclass weet je precies waarom je de cao VVT toepast, wat daarin is opgenomen en waar je in de praktijk rekening mee moet houden. Je weet of je van de bepalingen van de cao mag afwijken en wat de gevolgen zijn als je de cao niet of niet juist toepast.

We zoomen niet alleen in op de theorie, er zullen ook veel praktijkvoorbeelden aan de orde komen. Daarnaast kun je natuurlijk ervaringen delen met mede-cursisten/collega’s van andere zorginstellingen.

Inhoud Masterclass

Vragen die onder andere aan bod komen zijn:

 • Wat is eigenlijk een cao?
 • Kun je kiezen om een cao toe te passen of is dit verplicht? Kun je ontheffing vragen?
 • Hoe komt een cao tot stand? Kun je als werkgever daar invloed op uitoefenen?
 • Waarom geldt de cao gedurende een bepaalde periode? En hoe zit dat met een algemeen verbindend verklaring door de minister en de bepaling die in de arbeidsovereenkomst staat dat de cao VVT van toepassing is?
 • Waarom past jouw organisatie de cao VVT toe? Kun je ook voor een andere cao kiezen?
 • Welke werknemers vallen eigenlijk onder de cao VVT? Zijn er groepen werknemers voor wie de cao niet geldt?
 • Welke rol spelen de vakbonden?
 • Hoe moet je een cao lezen? Mogen we in positieve zin afwijken van de cao VVT? Of (ook) in negatieve zin? Kun je ook een arbeidsvoorwaardenregeling treffen met de OR of Pvt?
 • Wat staat er eigenlijk allemaal in de cao VVT?
 • Wat schrijft de cao voor over contractenbeleid? Hoe zit het met vaste en tijdelijke contracten? En wat is flexibel nog mogelijk?
 • Hoe zit dat financieel? Welke toeslagen mag je toekennen, hoe zit het met bevordering en bijvoorbeeld waarneming?
 • Hoe werkt de functiewaardering? Zijn er regels voor het wijzigen van functies of anders indelen ervan? Hoe werkt dat precies?
 • Wat wordt er geregeld over werktijden, arbeidsduur, overwerk en bijzondere diensten?
 • Hoe zit het met de balans werk/privé? Zijn naast de bepalingen over vakantie/verlof nog bijzondere bepalingen over arbeid & gezondheid?
 • Welke vergoedingen kent de cao VVT? En hoe zit dat met ontslag?
 • Welke regels schrijft de cao VVT specifiek voor bij arbeidsongeschiktheid? Wijkt de cao VVT nog af van de Wet Arbeid & Zorg? Hoe zit het bijvoorbeeld met mantelzorg?
 • Welke rol speelt de medezeggenschap en de vakbonden? Wat is daarover opgenomen in de cao VVT?
 • Wat zijn de gevolgen als je de cao VVT onjuist toepast? En wie kan je daarop aanspreken? Is dat ‘alleen’ de werknemer, of ook de vakbonden en/of de werkgeversvereniging? Welk risico loop je?

Inhouse

Deze Masterclass organiseren we inhouse. We komen bij jou in de organisatie langs en spitsen de masterclass toe op jouw organisatie en de vragen die er leven. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 085 27 33 586 of door onderstaand contactformulier in te vullen.

Doelgroep

Deze masterclass is bedoeld voor medewerkers HR, HR-adviseurs, hoofden HR en medewerkers die te maken hebben met HR-gerelateerde zaken (bijvoorbeeld medewerkers van de loonadministratie).

Terug naar het overzicht

Meer informatie over onze inhouse mogelijkheden?

Vul dan hier je gegevens in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon
Icoon
Icoon
Icoon