Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586

Zodra een werknemer zich ziek meldt ontstaan er voor een organisatie allerlei verplichtingen. Zeker wanneer de verwachting is dat een werknemer langdurig ziek zal zijn. Je krijgt te maken met een doolhof aan regels en een scala aan betrokken organisaties (denk o.a. aan het UWV, de arbeidsdeskundige, de bedrijfsarts).

In deze masterclass staan we stil bij alle verplichtingen gedurende de eerste twee ziektejaren.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • De Wet Verbetering Poortwachter: hoe zorg ik ervoor dat alle stappen soepel doorlopen worden?
 • Kan ik blind varen op het advies van de bedrijfsarts? Moet kan of moet ik doen als ik twijfel aan dit advies?
 • Hoe zit het precies wanneer het oordeel van de bedrijfsarts afwijkt van het oordeel van de behandelaar? Of UWV verzekeringsarts?
 • Wat is het verschil tussen een deskundigenoordeel en een second opinion? Hoe kan ik die zo goed mogelijk inzetten?
 • Hoe kan de loonsanctie van het UWV worden voorkomen?
 • Welke regels gelden er als er sprake is van ziekte door een arbeidsconflict?
 • Mijn werknemer werkt niet mee aan de re-integratie, wat kan ik het beste doen?
 • Wanneer is er sprake van een loonstopzetting en wanneer van een loonopschorting?
 • Kan ik tussentijds de functie van de werknemer wijzigen?
 • Heb ik de verplichting om de werknemer voor het einde van het 2e ziektejaar te wijzen op de financiële consequenties nadat de loondoorbetalingsverplichting is geëindigd?
 • Mijn werknemer stelt na de 104 weken termijn dat hij zijn functie in aangepaste vorm kan doen. Moet ik daaraan meewerken? Ook als dit heel kostbaar is? En hoe zit dat wanneer mijn werknemer nog een deel van zijn uren in zijn eigen functie kan uitoefenen?
 • Mijn werknemer is 104 weken ziek geweest, hoe kan ik het dienstverband het beste beëindigen? En hoe kan ik de betaalde transitievergoeding terugkrijgen?

Uiteraard kunnen er vragen op voorhand worden ingestuurd en/of tijdens de masterclass worden ingebracht.

Hanze Academy Unlimited vanaf 850,- per jaar

Met Hanze Academy Unlimited volg je voor een vast bedrag per jaar alle opleidingen, webinars en masterclasses die je maar wilt. Geen kleine lettertjes, geen uitgesloten opleidingen. Je betaalt één vast bedrag en je mag onbeperkt deelnemen. Hier vind je meer informatie.

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor medewerkers HR, HR-adviseurs, hoofden HR en medewerkers die te maken hebben met HR gerelateerde zaken.

Inhouse

Deze Masterclass organiseren we ook inhouse. We komen bij jou in de organisatie langs en spitsen de masterclass toe op jouw organisatie en de vragen die er leven. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 085 27 33 586 of door onderstaand contactformulier in te vullen.

Interesse indeze masterclass?

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon
Icoon
Icoon
Icoon