Het waarborgen van kwalitatief goede zorg is één van de belangrijkste speerpunten van zorginstellingen. Ze worden geacht zich aan heel veel verschillende wetten en regelingen te houden zoals de Wkkgz, de Wet Zorg & Dwang, de Wvvgz en de Wet BIG. Kwaliteitseisen worden niet alleen gesteld aan de instellingen maar ook specifiek aan de werknemer. Voor de praktijk van elke HR medewerker is het daarom zeer relevant om te deze regelingen (op hoofdlijnen) te kennen om te kunnen bepalen welke stappen er precies moeten worden gezet in geval van onverhoopt ondeskundig, onzorgvuldig of grensoverschrijdend gedrag. Dit kan variëren van het opleggen van sancties tot het overgaan tot ontslag.

Inhoud masterclass

In de masterclass lopen we alle (arbeidsrechtelijke) verplichtingen bij langs en zoomen we dieper op die verplichtingen in. Vragen die o.a. aan bod komen zijn:

 • Welke van de bovengenoemde regels zijn op mijn organisatie van toepassing?
 • Wanneer is er sprake van een incident en wanneer is er sprake van een calamiteit in de zorgverlening? En welke verplichtingen vloeien daaruit voort?
 • Wanneer overtreedt een werknemer de verplichtingen vanuit de Wet Zorg en Dwang (VVT en GHZ) en de Wvvgz (GGZ)? Hoe werkt dat door in de arbeidsrelatie?
 • Welke vervolgstappen moeten worden genomen in geval van onbevoegd en of onbekwaam handelen? Hoe zit het met het laten verlopen van een herregistratie in de Wet BIG? Mag iemand dan nog wel aan het werk?
 • Wanneer moet ik een VOG opvragen en voor wie?
 • Kan ik tot een beëindiging van het dienstverband komen wanneer de werknemer geen geldige VOG afgeeft? Of is dat zelfs een verplichting? Hoe kan ik dat het beste regelen in de arbeidsovereenkomst?
 • Wanneer moet ik een melding doen bij de Inspectie? Wat zijn de consequenties als ik dat niet doe?
 • Wanneer is er sprake van ernstig disfunctioneren in het kader van de Wkkgz?
 • Wat doet de Inspectie na de melding?
 • En als je tot beëindiging van het dienstverband wil overgaan: wat is dan nodig?
 • Mag je eigenlijk nog wel een beëindigingsovereenkomst sluiten? Wat vindt de Inspectie daarvan?
 • Wat zijn de tips & trics?

Voor wie

De masterclass is geschikt voor elke medewerker die werkzaam is bij een zorginstelling en die regelmatig te maken heeft met HR gerelateerde zaken. Bijvoorbeeld: adviseurs of managers P&O/HRM maar ook kwaliteitsadviseurs.

Resultaten

Na de masterclass heb je een overzicht concreet stappenplan die je kunt volgen bij een incident, calamiteit of een situatie van ernstig disfunctioneren. Ook weet je hoe je hiermee zorgvuldig moet omgaan (zowel voor de organisatie als voor de werknemer) en weet je wanneer je tot beëindiging van het dienstverband over kan (of zelfs moet) gaan. Ook weet je aan welke regels je moet voldoen als je een werknemer in dienst neemt.

Inhouse

Deze Masterclass organiseren we ook inhouse. We komen bij jou in de organisatie langs en spitsen de masterclass toe op jouw organisatie en de vragen die er leven. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 085 27 33 586 of door onderstaand contactformulier in te vullen.

 

Terug naar het overzicht

Interesse in deze masterclass?

De datum voor deze bijeenkomst is nog niet bekend of wordt enkel op aanvraag georganiseerd. Interesse in deze (inhouse) bijeenkomst? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon
Icoon
Icoon
Icoon