Erwin Zondervan

De beste oplossing voor een geschil of het beste juridische advies heeft niet alleen met wet- en regelgeving te maken, maar vooral ook door goed te luisteren naar de cliënt. De cliënt en haar/zijn wensen zijn vaak nog belangrijker voor de route die moet worden gekozen. Door goed te luisteren en jezelf zoveel mogelijk te verplaatsen in de situatie van de cliënt, kan er pas een goede samenwerking tot stand komen en een resultaat bereikt worden waar je cliënt wat aan heeft. En daarom is maatwerk zo belangrijk in dit juridische vak. Voor mij is het in elke kwestie die ik oppak dan ook de uitdaging om dat maatwerk te leveren.

Over Erwin

Erwin is in 1995 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in de richtingen privaatrecht, strafrecht en milieurecht. Daarna is hij advocaat geworden en heeft op diverse advocatenkantoren gewerkt in Nederland, waarbij hij al snel de specialisatie Arbeidsrecht heeft gekozen. Hij heeft ruim 13 jaar op een groot advocatenkantoor in Utrecht gewerkt als senior advocaat arbeidsrecht en daarna op een kleiner advocatenkantoor met als focus het recht in de zorg. Daarna is hij bij Hanze advocaat gaan werken juist omdat zijn hart ligt bij het arbeidsrecht in de zorg. En dat kan bij Hanze advocaat als geen ander.

Erwin heeft in al die jaren veel kennis van en ervaring met het arbeidsrecht opgedaan. Hij heeft een scherp inzicht om snel tot de kern van een probleem te komen en in oplossingen te denken. Binnen het arbeidsrecht heeft hij veel ervaring met allerlei rechtsgebieden zoals het ontslagrecht, reorganisaties, overgang van onderneming, arbeidsrechtelijke aspecten bij fusies en overnames, pensioenrecht, geschillen met bestuurders en toezichthouders, medezeggenschap en kwesties over bijzondere bedingen zoals concurrentiebedingen en relatiebedingen.
Erwin heeft een gemengde praktijk van adviseren, procederen en onderhandelen. Adviseren om problemen te voorkomen, onderhandelen om verdere escalaties te voorkomen en procederen als dat nodig blijkt te zijn. Ook heeft Erwin ervaring met het optreden als mediator. Hij voelt zich thuis in al die verschillende rollen, waarbij het belang van de cliënt voorop staat.

Rechtsgebieden

Erwin Zondervan heeft heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– arbeidsrecht
– arbeidsmediation
– collectief ontslag
– internationaal arbeidsrecht
– medezeggenschap
– pensioenen

Op grond van deze registratie is Erwin verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon