Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586

De werknemer van wie het dienstverband eindigt vanwege het bereiken van de aow-gerechtigde leeftijd heeft geen recht op de transitievergoeding. Dit geldt ook voor de aow’er die na de aow-gerechtigde leeftijd in dienst blijft en van wie het dienstverband na de aow-leeftijd op een gegeven moment eindigt.

Zijn er dan voor de bijna aow-gerechtigde werknemer nog mogelijkheden om tóch de transitievergoeding te ontvangen?

Ja die zijn er. Maar het komt dan wel aan op de timing.

Tom probeerde vlak voor zijn aow-gerechtigde leeftijd een transitievergoeding binnen te slepen. Hij was ziek en vond dat zijn werkgever ernstig tekort was geschoten in de re-integratieverplichtingen. Dit was voor hem de reden om een ontbindingsverzoek in te dienen bij de rechtbank met het verzoek tot betaling van de transitievergoeding van circa € 30.000,– bruto en een billijke vergoeding van circa € 120.000 bruto.

Dit ontbindingsverzoek diende hij op 14 februari in en op 24 februari bereikte hij de aow-gerechtigde leeftijd. Tom diende dus 10 dagen voor het bereiken van de aow-gerechtigde leeftijd dit verzoek in.

De zitting vond plaats op 27 mei en de uitspraak van de kantonrechter volgde op 24 juni.

Wat vond de rechter?

De rechter was er snel klaar mee. Duidelijk was namelijk dat de arbeidsovereenkomst van Tom op grond van het pensioenbeding in de arbeidsovereenkomst al geëindigd was op 24 februari. Een ontbinding met terugwerkende kracht is niet mogelijk, waardoor de rechter de verzoeken van Tom afwees. En de rechter stelde simpelweg vast dat een beëindiging van het dienstverband vanwege het bereiken van de aow-gerechtigde leeftijd geen recht gaf op de transitievergoeding.

Maar het kan ook anders

Mogelijk had Tom wel een kans gehad als hij eerder ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst had verzocht. Dat was niet heel eenvoudig geweest omdat bij een eigen ontbindingsverzoek er pas recht is op een transitievergoeding wanneer de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

In het algemeen is het goed om te weten dat er wel recht is op de transitievergoeding wanneer de werkgever zelf het initiatief heeft genomen tot beëindiging van het dienstverband van de bijna aow-gerechtigde werknemer. De werkgever die de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld opzegt enkele maanden voor de aow-gerechtigde datum zal de volledige transitievergoeding verschuldigd zijn. Oók als het resterende salaris tot de aow-gerechtigde leeftijd lager ligt dan de transitievergoeding.

Maak als werkgever dus altijd de afweging of je eerder tot beëindiging wilt overgaan of dat je het bereiken van de aow-gerechtigde leeftijd afwacht.

Meer weten?

Voor de aow-gerechtigde werknemer gelden allerlei bijzondere regels. Wil je daar meer over weten? Geef je dan op voor ons webinar over de aow-gerechtigde werknemer op 31 januari 2023. We zoomen dan specifiek in op de aow-er in de zorg.

Deel dit bericht:

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon