Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586

Hoe zat het ook alweer met het boetebeding in de arbeidsovereenkomst?

In de arbeidsovereenkomst staan vaak allerlei voorschriften die een werknemer niet mag overtreden. Indien een werknemer deze voorschriften toch overtreedt, kan er in bepaalde gevallen door de werkgever een boete worden opgelegd.

Te denken valt onder andere aan het benaderen van relaties van werkgever, het verrichten van nevenwerkzaamheden, het niet voldoen aan de geheimhoudingsverplichting en overtreding van het concurrentiebeding.

Waar moet het boetebeding aan voldoen?

Het boetebeding moet altijd schriftelijk zijn overeengekomen. Vaak staat een boetebeding in de arbeidsovereenkomst. Een boetebeding wat is opgenomen in een cao of reglement is ook van toepassing, in dat geval moet er in de arbeidsovereenkomst wel een verwijzing staan.

Daarnaast moet het boetebeding duidelijk zijn, Het moet duidelijk zijn bij welke overtreding er een boete kan worden opgelegd en wat de hoogte is van de betreffende boete. Het is van belang dat werknemers bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst weten wanneer en waarvoor er een boete kan worden opgelegd en hoe hoog deze boete is.

Ook moet er in het boetebeding worden opgenomen wat de bestemming van de boete is. De boete mag in principe niet strekken tot voordeel van de werkgever. Er mag van deze bepaling worden afgeweken indien de werknemers meer verdienen dan het minimumloon. In de arbeidsovereenkomst moet dan wel expliciet worden opgenomen dat er wordt afgekeken van deze bepaling. Bijvoorbeeld: “in afwijking van lid 3 komt de boete ten goede aan de werkgever”.

Hoogte van de boete

Een boete mag in een week tijd, in principe niet meer bedragen dan een halve dag loon. Indien de werknemers meer verdienen dan het minimumloon mag ook hier weer van worden afgeweken.

Boete opeisen of volledige schadevergoeding?

De werkgever kan volledige schadevergoeding eisen, als er schade is ontstaan die veroorzaakt is door de werknemer. De werknemer moet dan wel opzettelijk hebben gehandeld.

Er kan niet voor hetzelfde feit een boete worden opgelegd en schadevergoeding worden geëist. De werkgever moet een keuze maken, of schadevergoeding eisen, of een boete opleggen. Er moet wel in het boetebeding worden opgenomen dat de werkgever ook bevoegd is volledige schadevergoeding te eisen.

Daarom staat er vaak in een boetebeding: “…. laat onverminderd het recht van werkgever tot het vorderen van volledige schadevergoeding.” Indien deze bepaling niet is opgenomen, ontneemt de werkgever zichzelf de keuzemogelijkheid.

Boetebeding in het kort

Het boetebeding moet schriftelijk worden overeengekomen, de bestemming en de hoogte van de boete moet duidelijk zijn en of daarvan kan worden afgeweken is afhankelijk van het minimumloon. Let ook op de keuzemogelijkheid voor volledige schadevergoeding.

Kortom, er zitten nog al wat haken en ogen aan het boetebeding. Heeft u vragen over jouw boetebeding of wil je het beding graag getoetst hebben, neem dan contact op. Wij helpen je graag.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Deel dit bericht:

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon