Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586

Iedereen weet dat je een vast contract niet zomaar kunt beëindigen. Daarvoor heb je – afhankelijk van de ontslaggrond – toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig. Of uiteraard instemming van de werknemer.

Maar hoe zit dat met een tijdelijk contract?

Einde van rechtswege

Een tijdelijk contract wordt aangegaan voor bepaalde duur. Bijvoorbeeld van 1 september 2019 tot 1 september 2020. Dit contract eindigt op 1 september 2020 van rechtswege. Van rechtswege betekent dat je als werkgever hiervoor niets hoeft te doen, je hebt deze einddatum immers al met je werknemer afgesproken. De laatste dag van het dienstverband is dan 31 augustus 2020.

Over de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt ontstaat nog wel eens discussie. Het advies is dan ook om expliciet op te nemen wat de laatste dag van het dienstverband is om misverstanden te voorkomen.

Aanzegverplichting

Wel geldt dat je bij een tijdelijk contract van 6 maanden of langer dat je tijdig (uiterlijk 1 maand voor de einddatum) moet aanzeggen. Doe je dit niet, of niet tijdig dan word je schadeplichtig. Hierover schreven wij al eerder.

Het is niet zo dat wanneer je niet of niet tijdig aanzegt, het dienstverband dan doorloopt. Dat zal in die situatie alleen het geval kunnen zijn wanneer je de werknemer op 1 september 2020 gewoon aan het werk laat.

Tussentijds beëindigen is niet mogelijk, tenzij…

Op grond van de wet is een tijdelijk contract niet tussentijds opzegbaar, tenzij werkgever en werknemer daarover afspraken hebben gemaakt. Een uitzondering geldt voor een opzegging in de proeftijd en een rechtsgeldig ontslag op staande voet.

Tussentijds opzegbeding

Partijen kunnen in de arbeidsovereenkomst afspreken dat de arbeidsovereenkomst tussentijds opzegbaar is. Zowel de werkgever als de werknemer kan dan, met inachtneming van de opzegtermijn, de arbeidsovereenkomst opzeggen. De werkgever heeft hiervoor wel toestemming van het UWV nodig of een ontbindingsbeschikking van de kantonrechter.

Geen tussentijds opzegbeding, wat dan?

Als je bent vergeten een tussentijds opzegbeding op te nemen, maar je wilt wel van de werknemer af, kan dat dan? Ja, maar het heeft consequenties. De werknemer kan de opzegging namelijk vernietigen. Hij is dan terug in dienst, ook in het geval je ‘gewoon’ toestemming van het UWV hebt.

Of hij kan zich erbij neerleggen. In dat laatste geval moet je hem dan een schadevergoeding, de zogenoemde gefixeerde schadevergoeding, betalen. Deze schadevergoeding is gelijk aan het salaris dat de werknemer zou ontvangen voor de resterende duur van het dienstverband. Dat kan dus flink in oplopen!

De werknemer moet deze vernietiging of de gefixeerde schadevergoeding bij de kantonrechter vorderen binnen 2 maanden na einde dienstverband. Doet de werknemer dit te laat, dan vervalt zijn recht. De rechter kan de gefixeerde schadevergoeding matigen, maar niet minder dan het loon over 3 maanden.

Let op: een eenmaal gedane opzegging kan alleen worden ingetrokken met medewerking van de werknemer. Als je zonder tussentijds opzegbeding hebt opgezegd, en de werknemer kiest ervoor om zich erbij neer te leggen, dan kun je de opzegging niet meer intrekken. Je bent dan dus de gefixeerde schadevergoeding verschuldigd.  

En hoe zit dat als je een beëindigingsovereenkomst sluit?

Dan geldt de regel dat je in principe alles mag afspreken wat je wilt. De werknemer kan dan niet naar de kantonrechter stappen om de gefixeerde schadevergoeding te eisen.

Punt is echter dat de werknemer die geen tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst heeft staan en instemt met een vaststellingsovereenkomst pas na de einddatum van het oorspronkelijke contract recht heeft op een WW-uitkering. Dit kan er dus toe leiden dat werknemer gedurende een lange periode geen inkomen heeft. Het meewerken aan een beëindigingsovereenkomst zal dan niet snel aan de orde zijn.

Ons advies

Het advies is om in tijdelijke contracten altijd een tussentijds opzegbeding op te nemen. Een uitzondering hierop geldt alleen voor ‘klussen’ waarvan je wilt dat de werknemer deze afrondt. Want andersom geldt het ook: wanneer de werknemer opzegt zonder tussentijds opzegbeding wordt hij ook schadeplichtig. Hij moet dan, net als de werknemer, de gefixeerde schadevergoeding betalen ter hoogte van het salaris tot de oorspronkelijke einddatum. Dit is slechts anders wanneer je instemt met deze opzegging van de werknemer.

 

Terug naar nieuwsoverzicht

Deel dit bericht:

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon