Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586

Veel werkgevers, zeker in branches als de horeca, de detailhandel en de zorg, willen een deel van hun personeelsbestand flexibel houden. Hier worden diverse constructies voor gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke contracten, oproepcontracten en het inhuren van zzp’ers. Een andere optie die nog regelmatig wordt gebruikt, is het min/max-contract.

Het min/max-contract roept bij werknemers vaak vragen op. De meest voorkomende lees je hier.

Voorbeeld van een veelgestelde vraag

“Ik heb een min-max contract van 8-20 uur. Mijn werkgever zet mij vaak in voor 20 uur in de week. Kan ik afdwingen dat de min wordt opgehoogd”.

Nee! Dit kan niet. De ingeroosterde uren zitten namelijk nog binnen de min/max. Word je structureel meer ingeroosterd dan het max aantal uren? Neem dan contact op!

1. Wat is een min/max-contract?

Het min/max-contract is een combinatie tussen een ‘gewoon’ contract met vaste uren en een oproepcontract. Dit houdt in dat je een minimum aantal vaste uren hebt (de ‘min’) en dat je werkgever je voor een maximum aantal extra uren kan oproepen (de ‘max’).

2. Is het een gewone arbeidsovereenkomst?

Ja, een min/max-contract is juridisch gezien gewoon een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat het een contract is voor bepaalde tijd (tijdelijk contact) of voor onbepaalde tijd (vast contract).

Bij min/max-contracten is ook de ketenregeling van toepassing. De (ontslag) regels die gelden voor een ‘gewone’ arbeidsovereenkomst gelden ook voor een min/max-contract.

3. Wat is de minimale min en de maximale max?

Wettelijk is er niets geregeld over de min/max-contracten. Dat geeft de werkgever de vrijheid om het minimum aantal uren en het maximum aantal uren zelf te bepalen. Als er sprake lijkt van misbruik door je werkgever, zou je dit kunnen aanvechten. Als het minimum aantal uren per week lager is dan 15 uur én de tijdstippen waarop je moet komen werken niet duidelijk zijn, moet de werkgever je minimaal voor 3 uren per oproep betalen.

Het kan zijn, dat in een cao hierover een nadere regeling is opgenomen. In verschillende Cao’s is bijvoorbeeld vastgelegd dat het maximum aantal uren niet meer dan het dubbele aantal uren van het minimum aantal uren mag zijn. Het is dus verstandig om na te gaan of er voor jou andere regels gelden.

4. Moet ik altijd werken als de werkgever mij oproept?

Ja, voor zover dit binnen het maximum aantal uren valt. Voor uren boven het maximum aantal hoef je niet te komen. Uiteraard mag je deze uren wel komen werken.

5. Mijn werkgever roept mij voor minder dan het minimum aantal uren op, wat dan?

Je werkgever is verplicht om je werk aan te bieden voor het minimum aantal uren. Wanneer je werkgever dat niet doet, dan heb je in elk geval recht op het loon over het minimum aantal uren.

Als je structureel meer uren werkt dan minimum is overeengekomen, maar dit niet uitstijgt boven het maximum, heb je geen recht op de extra uren.  Het minimale uren zal hetzelfde blijven.

Je werkgever kan op basis van ‘goed werkgeverschap’ gehouden zijn om je minimum aantal uren op te hogen naar het minimum aantal uren dat je in de praktijk structureel werkzaam bent. Als de werkgever hiertoe niet bereid is moet dit via de rechter worden afgedwongen.

7. Wat als ik vaak meer uren maak dan het maximum?

In dat geval kun je een beroep doen op het ‘vermoeden van arbeidsomvang’. Je moet dan de drie voorgaande maanden structureel meer dan het maximum aantal uren hebben gewerkt. Je maakt dan aanspraak op een contract op basis van het aantal gewerkte uren in die drie maanden. Uitzondering  geldt als de voorgaande drie maanden niet representatief waren. Bijvoorbeeld door bijzondere (seizoens)drukte of doordat er vanwege ziektegevallen bij collega’s tijdelijk veel extra uren zijn gewerkt.

8. Arbeidsovereenkomst laten controleren?

Zijn je vragen over min/max-contract nog niet voldoende beantwoord? Heb je nog een andere vraag? Of wil jij je arbeidsovereenkomst laten controleren? Vul dan je contactgegevens in of neem zelf vrijblijvend contact op via onderstaande gegevens.

William Seijbel

Dit artikel is geschreven door William Seijbel. Je kan hem bereiken door te bellen met 038 820 02 15 of te mailen naar

Deel dit bericht:

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon