Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Op 14 mei 2020 heeft het Europese Hof een belangrijk arrest gegeven inzake de vrijheid van advocaatkeuze. Er geldt namelijk ook een vrije advocaatkeuze bij een bemiddeling (mediation) en bij ‘buitengerechtelijke’ onderhandelingen. En dat is voor de verzekerde niet altijd duidelijk.

Vrijheid advocaatkeuze bij procedure

Indien een verzekerde een conflict heeft en een eigen advocaat wil inschakelen op kosten rechtsbijstand, dan kan dit bij een gerechtelijke of administratieve procedure. Het doel hiervan is om de belangen van de verzekerde goed te beschermen. Dit recht op de vrijheid van advocaatkeuze dient ruim te worden uitgelegd. Ook bij een procedure waar geen advocaat voor nodig is (procedure bij het UWV of de kantonrechter) geldt deze vrijheid.

Ook vrijheid advocaatkeuze bij voorgaande fase?

Bij een arbeidsconflict is bijna altijd mediation noodzakelijk. De werkgever moet namelijk in een procedure aannemelijk maken dat er sprake is van een ‘langdurig en duurzaam verstoorde’ arbeidsrelatie. Daarnaast moet de werkgever kunnen aantonen dat er is geprobeerd het arbeidsconflict op te lossen. De bedrijfsarts adviseert – bij arbeidsongeschiktheid in deze situaties – vaak om mediation te laten plaatsvinden. Ook kan je daar als werknemer op aandringen. Tijdens mediation zal vaak uitgebreid met elkaar worden onderhandeld.

Het Europese Hof heeft nu geoordeeld dat het niet uitmaakt of er sprake is van een administratieve, gerechtelijke procedure of een voorbereidende fase. Elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, moet dus worden geacht onder het begrip “gerechtelijke procedure” in de zin van artikel 201 van richtlijn 2009/138 te vallen.

Een goede advocaat is van belang, juist in de voorgaande fase

Juist in deze fase is het nog belangrijker om een goede advocaat te hebben die de verzekerde met raad en daad zal bijstaan. Niet voor niets moedigt zowel de overheid als de rechtbanken het gebruik van bemiddelingsprocedures aan, zoals mediation. Het zou dan ook tegenstrijdig zijn om juist in die belangrijke fase de rechten van de verzekerden in te perken.

Het Europese Hof heeft daarom aangegeven dat het begrip “gerechtelijke procedure” ook betrekking heeft op een procedure voor gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling waarbij een rechterlijke instantie betrokken is of kan zijn. Dit kan voorafgaand aan de procedure zijn, maar ook na afloop.

Dus: doe een beroep op de vrijheid van advocaatkeuze!

Op grond van deze uitspraak kan een verzekerde al bij mediation een beroep doen op de vrijheid van advocaatkeuze. Dan kan de advocaat op kosten van de rechtsbijstandverzekering meedenken en ook mee kunnen gaan bij de gesprekken met de mediator en de werkgever. Dit om de belangen van de verzekerde zo goed mogelijk te beschermen.

Wil je jouw mogelijkheden bespreken? Neem dan contact met ons op. Gratis en uiteraard geheel vrijblijvend.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Hallo ik ben William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!