Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Vaststellingsovereenkomst gekregen? Let op je WW-rechten!

Steeds vaker word ik gebeld door mensen waar een WW-uitkering aanvraag door het UWV wordt afgewezen. Waarom? Omdat ze de gesloten vaststellingsovereenkomst niet hebben laten controleren. Of de opzegtermijn wordt niet in acht genomen, of er mag überhaupt niet beëindigd worden. Redenen voor het UWV om een WW aanvraag af te wijzen.

Geen opzegtermijn = geen WW-uitkering

Krista belde mij op namens haar partner Pieter. Hij heeft een vaststellingsovereenkomst getekend en geen juridisch advies ingewonnen. Hij wou zelf ook wel weg bij het bedrijf en zijn werkgever had hem geadviseerd juridisch advies in te winnen. Ten onrechte is Pieter er vanuit gegaan dat hij aansluitend wel recht zou hebben op een WW-uitkering. Tot hij de beslissing op zijn aanvraag van het UWV ontving. Pieter zou een ‘benadelingshandeling’ hebben gepleegd. Waarom? De dag van de ondertekening was tevens de dag van einde dienstverband. Dit terwijl Pieter al 21 jaar in dienst was en eigenlijk een opzegtermijn had van vier maanden.

Het UWV vertelt hem dat – als de juiste opzegtermijn in acht zou zijn genomen – hij nog aanspraak zou maken op loon van zijn werkgever voor de komende vier maanden. Helaas is zijn bedenktermijn van twee weken inmiddels verstreken en kan Pieter de vaststellingsovereenkomst niet meer ontbinden. Als gevolg hiervan zit Pieter de komende vier maanden zonder inkomen.

William vertelde je al eerder over de bedenktermijn na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, lees het hier.

Geen tussentijds opzegbeding = geen WW-uitkering

Sandra is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan met haar werkgever voor de duur van een jaar. Na 8 maanden komen Sandra en haar werkgever tot de conclusie dat het simpelweg niet klikt tussen hen. Ze besluiten de einddatum van het contract niet af te wachten en een vaststellingsovereenkomst te sluiten. De vaststellingsovereenkomst is WW-vriendelijk geformuleerd en toch krijgt ze bericht van het UWV dat zij tot de datum dat haar dienstverband van rechtswege zou zijn afgelopen geen WW-uitkering ontvangt. In haar arbeidsovereenkomst was namelijk niet de mogelijkheid opgenomen voor partijen om het contract tussentijds op te zeggen (een tussentijds opzegbeding). Hierdoor waren Sandra en haar werkgever verplicht te wachten tot de einddatum die was opgenomen in het contract. In dat geval had Sandra tot de einddatum nog aanspraak op salaris. Nu moet zij wachten tot het moment waarop het contract van rechtswege zou zijn afgelopen tot zij haar WW-uitkering ontvangt.

Wanneer is je vaststellingsovereenkomst WW-vriendelijk?

Het is belangrijk dat uit de vaststellingsovereenkomst blijkt dat je niet verwijtbaar werkloos bent geraakt. Om te voorkomen dat het UWV je de stempel ‘verwijtbaar werkloos’ geeft, moet uit de vaststellingsovereenkomst in ieder geval blijken dat:

  • het initiatief van het ontslag bij de werkgever ligt
  • er geen sprake is van een dringende reden en
  • jou geen verwijt kan worden gemaakt

Zeker weten dat je WW-uitkering aansluit op het einde van je dienstverband?

Hiervoor is van belang dat de juiste wettelijke opzegtermijn in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen. Neemt de werkgever een te korte opzegtermijn in acht, dan zal het UWV je niet direct na einde dienstverband een WW-uitkering toekennen. Deze wordt pas toegekend op het moment de opzegtermijn voorbij is die de werkgever had moeten hanteren. Een soortgelijke situatie geldt voor het instemmen met ontslag wanneer er geen tussentijds opzegbeding is opgenomen in je tijdelijke contract. Ook instemmen met ontslag tijdens ziekte is vaak geen goed idee.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon