Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586

Wijziging standplaats en gedwongen overplaatsing

Soms wil een werkgever de standplaats van een werknemer eenzijdig wijzigen of de werknemer gedwongen overplaatsen naar een andere vestiging. Kan dit zomaar en moet de werknemer hieraan meewerken? In dit artikel zal kort op deze vragen worden ingegaan.

Instemming nodig van werknemer?

Als in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding staat opgenomen, dan kan een werkgever eerder overgaan tot het wijzigen van de standplaats. Daar hoeft de werknemer dan niet vooraf mee in te stemmen. Wel is van belang, welke reden de werkgever heeft voor een verandering van de standplaats. Dit belang zal worden afgewogen tegen het belang wat de werknemer heeft bij instandhouding van zijn huidige standplaats. Is er in de arbeidsovereenkomst geen eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen, dan is er dus wel instemming van de werknemer nodig, maar ook hierbij zal er een belangenafweging moeten plaatsvinden.

Belangenafweging

Mocht de werknemer niet willen instemmen met een wijziging, dan zal de kantonrechter hier een uitspraak over moeten doen. Aan de hand van goed werkgever- en goed werknemerschap zal de rechter oordelen of van de werknemer kan worden verwacht dat hij het voorstel tot wijziging van zijn standplaats dient te accepteren. Daarbij is van belang welke omstandigheden er zijn die maken dat de werkgever met een voorstel komt om tot wijziging van de standplaats over te gaan. Vervolgens zal worden gekeken of het gedane voorstel in het licht van alle omstandigheden van het geval redelijk is. Tot slot dient te worden nagegaan of aanvaarding van het voorstel in redelijkheid van de werknemer kan worden gevergd.

Disciplinaire maatregel

Als een wijziging voornamelijk een disciplinaire maatregel is, dan behoort die maatregel in verhouding te staan tot de ernst van de misdraging van de werknemer. Als er bijvoorbeeld loyaliteitsconflicten en belangenverstrengelingen dreigen te ontstaan omdat een werknemer een relatie aangaat met een collega of met een werknemer van de concurrent, dan zal eerder eenzijdig kunnen worden besloten tot overplaatsing. Maar ook zal er opnieuw een belangenafweging moeten plaatsvinden, alhoewel het uitgangspunt is dat het aangaan van een relatie in de risicosfeer ligt van de werknemer.

Reistijd

Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat een extra reistijd van ongeveer 1,5 uur enkele reis per dag nog aanvaardbaar kan worden geacht. Ook is daarbij van belang of de werkgever een reiskostenvergoeding heeft aangeboden en of het de werknemer is toegestaan een gedeelte van de reistijd als werktijd te beschouwen.

Conclusie

Het eenzijdig wijzigen van de standplaats wordt iets makkelijker als er sprake is van een wijzigingsbeding, maar desondanks dient er altijd een belangenafweging plaats te vinden. Daarbij is onder meer van belang waarom de werkgever tot een wijziging wenst over te gaan en of dit in redelijkheid van de werknemer kan worden gevergd.

Deel dit bericht:

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon