Een verbetertraject, hoe gaat dat?

Als een werkgever van mening is dat er sprake is van disfunctioneren, dan moet de werknemer in de gelegenheid gesteld worden om zijn functioneren te verbeteren. Dit gaat door middel van een verbetertraject.
Met de nieuwe Wet werk en zekerheid, zal de toetsing door de rechter op een al dan niet terecht ontslag juist op dit punt getoetst worden.

Wat is een verbetertraject?

hille krijtenburg helpt je bij verbetertrajecten

"Bij een verbetertraject wordt eerst in kaart gebracht wat er precies aan schort. Gaat het om inhoudelijk disfunctioneren of liggen de verwijten op het vlak van houding en gedrag.
Daarna wordt vastgesteld wat de verbeterdoelstellingen zijn. Aansluitend worden er afspraken gemaakt over de termijn, begeleiding en inzet. Ook worden de consequenties besproken als de resultaten niet worden behaald. Dit alles wordt - zo helder als mogelijk - in een verbeterdocument gezet en door beide partijen ondertekend. Vervolgens ga je aan de slag met de uitvoering."

Wat valt er te verbeteren?

Heel kort samengevat gaat het meestal om één van de volgende vier aspecten:

  1. Ontwikkeling van vaardigheden en kennis
  2. Achterblijvende resultaten
  3. Motivatie en houding (soms spelen privézaken daarbij een rol)
  4. Verstoorde communicatie met collega's of leidinggevende

De meeste onderwerpen kunnen goed opgelost worden door meer begeleiding (bijv. door middel van coaching), aanvullende scholing of een goed gesprek. Bij een verstoorde verhouding kan het nodig zijn dat er gesprekken door middel van een vertrouwenspersoon of mediator plaatsvinden.

Waarmee mogen we je helpen?

Wij staan elke werkdag van 8:30 tot 21:00 uur voor je klaar.
Bel ons direct of plan online een afspraak in.

Maak gebruik van een verbetercoach

Natuurlijk kan de leidinggevende zelf het verbetertraject begeleiden. Maar onderschat niet het tijdsbeslag van een verbetertraject. Onze ervaring is dat de begeleiding na verloop van tijd altijd terugloopt. En dat komt de kwaliteit van het traject niet ten goede. Gebruik een verbetercoach en zorg dat het traject procesmatig en inhoudelijk goed verloopt. Dat is in het belang van beide partijen.

Lees meer
Door het traject serieus aan te pakken, kunnen we nu weer samen door één deur

Heb je een vraag?

Bel ons gerust als je nog vragen hebt. Als je het formulier invult dan krijg je zo spoedig mogelijk van ons een antwoord.

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.