Verbetertrajecten om het functioneren te verbeteren

Is er sprake van disfunctioneren, dan moet de werknemer in de gelegenheid gesteld worden om zijn functioneren te verbeteren. Dit gaat door middel van een verbetertraject. Bij een ontslagaanvraag toets de rechter bij disfunctioneren juist op dit punt.

Wat is een verbetertraject?

“Bij een verbetertraject wordt eerst in kaart gebracht wat er precies aan schort. Gaat het om inhoudelijk disfunctioneren of liggen de verwijten op het vlak van houding en gedrag. Daarna wordt vastgesteld wat de verbeterdoelstellingen zijn. Aansluitend worden er afspraken gemaakt over de termijn, begeleiding en inzet. Ook worden de consequenties besproken als de resultaten niet worden behaald. Dit alles wordt – zo helder als mogelijk – in een verbeterdocument gezet en door beide partijen ondertekend. Vervolgens ga je aan de slag met de uitvoering.”

Wat valt er te verbeteren?

Heel kort samengevat gaat het meestal om één van de volgende vier aspecten:

  1. Ontwikkeling van vaardigheden en kennis
  2. Achterblijvende resultaten
  3. Motivatie en houding (soms spelen privézaken daarbij een rol)
  4. Verstoorde communicatie met collega’s of leidinggevende

De meeste onderwerpen kunnen goed opgelost worden door meer begeleiding (bijv. door middel van coaching), aanvullende scholing of een goed gesprek. Bij een verstoorde verhouding kan het nodig zijn dat er gesprekken door middel van een vertrouwenspersoon of mediator plaatsvinden.

Hi, mijn naam is William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!