Een medewerker op non-actief stellen?

Heeft een medewerker iets gedaan (of juist niet gedaan) wat absoluut niet door de beugel kan? Of verdenk je een medewerker ervan? Dan is een schorsing of non-actiefstelling een veel gebruikt middel om nader onderzoek te kunnen doen of een strafmaatregel. Vaak is het de eerste stap richting een ontslag.

Ingrijpende maatregel

frans landstra helpt bij schorsing of non actief

"Een schorsing is een ingrijpende maatregel, waarbij de situatie hoe dan ook op scherp wordt gezet. Houd rekening met een reactie van een advocaat met een verzoek om wedertewerkstelling en rehabilitatie.
Ga alleen tot schorsing over als het echt niet anders kan. Laat je voorafgaand goed informeren over de consequenties en de te volgen strategie.
Overigens: juridisch is er geen verschil tussen schorsing, non-actiefstelling en vrijstellen van arbeid."

Wanneer mag ik iemand schorsen?

Als de rechter een schorsing moet toetsen, dan is 'recht op werk' het uitgangspunt. Dat recht kan alleen wijken als er zwaarwegende redenen voor de schorsing zijn én wanneer terugkeer van de werknemer op de werkvloer tot een onwerkbare situatie leidt. De basisregels zijn als volgt:

 1. er is geen ander middel mogelijk dan een schorsing,
 2. het salaris en alle andere arbeidsvoorwaarden moeten worden doorbetaald en
 3. schorsing is heel duidelijk een tijdelijke maatregel.

Let goed op: in veel cao´s staat aangegeven dat een schorsing voor een maximale periode van 14 dagen kan worden opgelegd. Meestal kan dit maximaal eenmaal verlengd worden.

Waarmee mogen we je helpen?

Wij staan elke werkdag van 8:30 tot 21:00 uur voor je klaar.
Bel ons direct of plan online een afspraak in.

Ontslag aanvragen

Wil je na de schorsing een ontslag aanvragen. Lees dan hier wat de mogelijkheden zijn.

Lees meer

Ontslag op staande voet

Is de situatie zo ernstig dat je een medewerker op staande voet wilt ontslaan? Neem in dat geval zo spoedig mogelijk contact op voor advies.

Lees meer

Vaststellingsovereenkomst

Is er sowieso een situatie waarbij je afscheid wilt nemen? Dan kun je wellicht een vaststellingsovereenkomst sluiten.

Lees meer

Verdenking voldoende voor schorsing

Verdenk je een medewerker van verwijtbaar gedrag en wil je hem ontslaan? Dan is een schorsing een goed middel om eerst 'rust in de tent' te krijgen. Daarmee creëer je bovendien tijd om uit te zoeken of je de verdenking hard kunt maken.  


Goede redenen voor schorsing

 • Ongeoorloofd verzuim
 • Relatie op het werk
 • Niet te tolereren gedrag
 • Verdenking van diefstal
 • Opruiend gedrag
 • Ontdekking van fraude
 • Veel fouten maken
 • Ongewenste omgangsvormen
 • Kantjes eraf lopen
 • Gezagsondermijnend gedrag

Schorsing als strafmaatregel

Een schorsing kan ook opgelegd worden als strafmaatregel. Daarmee hoeft er geen ontslag te volgen, maar gaat de medewerker na afloop van de 'straf' weer aan het werk. Let op: het salaris moet worden doorbetaald. De 'straf' zit daarmee in het tijdelijk niet mogen werken en dit thuis en aan de collega's moeten uitleggen.

Ik ben zijn gedrag gewoon helemaal zat en kan hem niet meer zien

Heb je een vraag?

Wil je weten of je in jouw situatie tot schorsing kunt overgaan? Stel dan hier je vraag. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.