Wat te doen bij ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet? Bel meteen een ontslagspecialist! Dat is het beste advies wat we je kunnen geven. Je staat immers per direct op straat, krijgt geen salaris meer, maar ook geen uitkering. En ook als je zelf misschien denkt dat het ontslag terecht is, moet je ons bellen. We krijgen het ontslag op staande voet bijna altijd van tafel.

Woede en frustratie

William Seijbel heeft al veel mensen begeleid bij een ontslag op staande voet. “Bij een ontslag op staande voet spelen altijd veel emoties. Het is dan ontzettend moeilijk je hoofd koel te houden. Tegelijkertijd is een ontslag op staande voet het meest verstrekkende middel wat een werkgever kan toepassen en is het aan heel veel regels gebonden. Samen bepalen we of je werkgever zich bij het ontslag aan die regels heeft gehouden. We bespreken ook welke strategie we gaan volgen: het ontslag aanvechten of onder voorwaarden accepteren.”

Lees hier wat je zelf al kan doen als je op staande voet bent ontslagen.

Ontslag op staande voet, wanneer mag dat?

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet er sprake zijn van bijzondere omstandigheden die zo’n ingrijpende maatregel rechtvaardigt. Zoals de wet stelt: er moet een ‘dringende reden’ zijn. Het ontslag mag alleen worden gegeven als er echt geen andere mogelijkheden zijn én van een werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij een ‘normale’ ontslagprocedure voert.

Zo snel mogelijk mededelen

Naast dat er sprake dient te zijn van een dringende reden, moet deze onverwijld worden medegedeeld aan de werknemer. Wat exact wordt verstaan onder een onverwijlde mededeling, leidt vaak tot de nodige discussies. In de wet wordt niet duidelijk aangegeven wat precies het tijdsbestek is van een onverwijlde mededeling. In ieder geval dient de dringende reden terstond nadat deze kenbaar is geworden, mede te worden gedeeld aan de werknemer.

Schriftelijk mededelen

Ook dient het ontslag schriftelijk te worden medegedeeld aan de werknemer. In de ontslagbrief dient de dringende reden te worden vermeld. Hierbij dienen alle omstandigheden en feiten te worden genoemd.

Wordt aan bovenstaande voorwaarden voldaan, dan kan het dienstverband met onmiddellijke ingang worden beëindigd. Hiervoor is dan ook geen toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter.

Bij ontslag op staande voet heb je geen recht op een WW-uitkering!

Als je op staande voet wordt ontslagen, kom je doorgaans niet in aanmerking voor een WW-uitkering. Wel heb je als werknemer de mogelijkheid om verweer te voeren tegen het ontslag. Als werknemer kan je de werkgever schriftelijk verzoeken het ontslag in te trekken en je bereid en beschikbaar te houden voor werk. Blijkt dat het voeren van verweer geen doel treft, dan heb je als werknemer nog de mogelijkheid om het ontslag aan te vechten via de kantonrechter.

Let op: Binnen twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst tot een einde is gekomen, dient het genoemde verzoek te worden ingesteld bij de kantonrechter. Doe je dit later dan twee maanden, dan vervalt deze mogelijkheid.

Lees hier meer over WW-uitkering en hoe je hier wél aanspraak op kan maken. 

Persoonlijke omstandigheden

Bij elk ontslag op staande voet is er een ‘andere kant’ van het verhaal. Dat gaat vaak om persoonlijke omstandigheden. Een rechter neemt die kant van het verhaal serieus. Daarmee is er altijd wat te ‘winnen’ en kunnen we met je werkgever tot een passende oplossing komen

“Dankzij Hanze advocaat werd mijn naam gezuiverd

Mijn werkgever gaf mij geen  keuze, ik moest tekenen voor mijn ontslag of ontslag op staande voet. Ik was volledig overdonderd en heb maar getekend. Later kreeg ik spijt en heb toen Hanze advocaat gebeld. Na veel vijven en zessen was mijn werkgever uiteindelijk toch bereid om rond de tafel te gaan en kwamen we tot overeenstemming. Er kwam een einde aan het dienstverband, maar mijn naam werd gezuiverd. Ik kreeg ook nog een ontslagvergoeding mee, waarmee ik ruim een jaar mijn uitkering zou kunnen aanvullen. Binnen een paar maanden heb ik weer een nieuwe baan gevonden. Hoewel ik er best een tik van de hele situatie heb gekregen, ben ik heel blij dat het zo is afgelopen.”

 

Hi, mijn naam is William. Waar kan ik je mee helpen?

Wil je weten wat je moet doen bij ontslag op staande voet? Neem gerust contact op. Bel, stuur mij een bericht via WhatsApp of vul het contactformulier in en ik zal je zo snel mogelijk helpen!