Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586

Ben je geschorst of op non-actief gesteld?

Als je geschorst bent of op non-actief wordt gesteld, dan weet je zeker dat het daar niet bij zal blijven. Vaak leidt een schorsing uiteindelijk tot een ontslagaanvraag. Juist daarom is het zo belangrijk om direct contact op te nemen wanneer er sprake is van een schorsing of non-actiefstelling.

Bij schorsing en non-actiefstelling mag je niet meer aan het werk

Bij een schorsing of non-actiefstelling wordt je naar huis gestuurd en verbiedt je werkgever je om te komen werken voor een bepaalde periode. Maar let op, je bent (nog) niet ontslagen en je arbeidsovereenkomst loopt dus nog gewoon door. Alle arbeidsvoorwaarden, zoals salaris en opbouw verlof, blijven van kracht. Je zit dus thuis, maar krijgt in principe wel doorbetaald.

Schorsing en non-actiefstelling zijn altijd tijdelijk en mogen niet te lang duren

“Een schorsing en non-actiefstelling zijn bedoeld als een tijdelijke maatregelen. Het moet gaan om een situatie waarbij de werkgever van mening is dat tijdelijk niet verlangd kan worden dat je op de werkvloer wordt toegelaten. Soms is dat omdat er nader onderzoek gedaan moet worden.

Is er een cao van toepassing dan staat daar precies in hoelang de maatregel mag duren en wat je rechten zijn. Bij schorsing of non-actief gaat het altijd om tijdelijke maatregelen, waaraan ook weer een einde moet komen.”

Lees meer
hanze-advocaat-jouw-partner-in-de-zorg

Serieus en persoonlijk betrokken

Robin over Hanze advocaat: "Het gaf me gelijk een heel goed gevoel, ik wist dat...

Lees verder

Robin: “Ik kreeg op vrijdag een beëindigingsovereenkomst voor m’n neus, praktisch uit het niets. Of ik die op woensdag wel even wilde tekenen. Het voelde eigenlijk alsof ik ontslagen was. Lees in de bovenstaande case het verhaal van Robin en hoe Hanze advocaat hem verder heeft geholpen met een vaststellingsovereenkomst. 

Een schorsing of non-actiefstelling, mag dat zomaar?

Een schorsing, non-actiefstelling of vrijstelling van arbeid zijn disciplinaire maatregelen om je tijdelijk van je werkzaamheden te ontheffen. Hier zijn vereisten aan verbonden. Er moet een hele goede reden zijn en geen andere mogelijkheid resteren dan tot de schorsing over te gaan. Het salaris moet altijd worden doorbetaald en dat geldt ook voor alle overige arbeidsvoorwaarden. Gaat je werkgever niet over tot salarisbetaling? Neem dan gelijk contact met ons op!

Wat moet ik doen bij een schorsing of non-actiefstelling?

Ga nooit akkoord als je op non-actief gesteld wordt of geschorst. Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging. Vervolgens adviseren we je om je werkgever in een brief te laten weten dat je beschikbaar blijft voor werkzaamheden en dat je er van uit gaat dat het loon wordt doorbetaald.

In de praktijk zien we vaak dat een schorsing of non-actiefstelling gevolgd kan worden door een ontslag. De werkgever heeft geen vertrouwen meer in een verdere voortzetting van het dienstverband. Misschien twijfel je zelf ook wel. Een schorsing zal je in ieder geval zeker niet in de koude kleren gaan zitten. Misschien is een frisse start bij een nieuwe werkgever juist dan wel de oplossing.

“Maak altijd bezwaar tegen de schorsing of non-actiefstelling. Je wilt namelijk niet de indruk wekken dat je akkoord bent.”

Doet de werkgever niks, dan moet je eisen dat je weer wordt toegelaten tot je werk. Hoewel er juridisch geen termijn bepaald is waarbinnen je actie moet ondernemen, zou een schorsing of non-actiefstelling niet langer dan 2 of 3 weken moeten duren voordat je in actie komt. Soms staat in een van toepassing zijnde cao hoe lang dit maximaal mag duren.  Je wilt namelijk ook voorkomen dat je de indruk wekt akkoord te gaan met de schorsing of non-actief stelling.

Schorsing of non-actiefstelling bij de rechter ongedaan maken

Gaat je werkgever niet over tot ontslag? Wil je voorkomen dat je de indruk wekt akkoord te gaan met de op non-actief stelling? Of wil je gewoon zo snel mogelijk weer aan het werk? Dan staat de weg naar de rechter open. Voor deze procedure is juridische bijstand noodzakelijk. De reden van de op non-actief stelling wordt in een kort geding procedure door een rechter beoordeeld. Oordeelt de rechter dat de op non-actief stelling onterecht is, dan moet de werkgever je weer jouw werk laten doen.

Advies: Overleg met een ontslagadvocaat wat je mogelijkheden zijn om de schorsing of non-actief stelling ongedaan te maken.

En wat moet je nu als eerste doen?

En wat is nou de belangrijkste eerste stap? Je werkgever schriftelijk laten weten dat je het niet eens bent met de schorsing. Laat hem daarnaast weten dat je bereid en beschikbaar bent voor het verrichten van je gebruikelijke werkzaamheden. En wat moet je nog meer doen? Ons bellen!

 

Hi, mijn naam is William. Waar kan ik je mee helpen?

Ben jij geschorst of op non-actief gesteld en heb je daarbij hulp nodig? Neem gerust contact op. Bel, stuur mij een bericht via WhatsApp of vul het contactformulier in en ik zal je zo snel mogelijk helpen!