Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via de browser. Lees meer

Als je geschorst bent of op non-actief wordt gesteld, dan weet je zeker dat het daar niet bij zal blijven. Vaak leidt een schorsing uiteindelijk tot een ontslagaanvraag. Juist daarom is het zo belangrijk om direct contact op te nemen wanneer er sprake is van een schorsing of non-actiefstelling. 

Bij schorsing en non-actiefstelling mag je niet meer aan het werk

Bij een schorsing of non-actiefstelling wordt je naar huis gestuurd en verbiedt je werkgever je om te komen werken voor een bepaalde periode. Maar let op, je bent (nog) niet ontslagen en je arbeidsovereenkomst loopt dus nog gewoon door. Alle arbeidsvoorwaarden, zoals salaris en opbouw verlof, blijven van kracht. Je zit dus thuis, maar krijgt in principe wel doorbetaald.

Schorsing en non-actiefstelling zijn altijd tijdelijk en mogen niet te lang duren

“Een schorsing en non-actiefstelling zijn bedoeld als een tijdelijke maatregelen. Het moet gaan om een situatie waarbij de werkgever van mening is dat tijdelijk niet verlangd kan worden dat je op de werkvloer wordt toegelaten. Soms is dat omdat er nader onderzoek gedaan moet worden.

Is er een cao van toepassing dan staat daar precies in hoelang de maatregel mag duren en wat je rechten zijn. Bij schorsing of non-actief gaat het altijd om tijdelijke maatregelen, waaraan ook weer een einde moet komen.”

Wat te doen bij een schorsing of non-actiefstelling?

Ga nooit akkoord als je op non-actief gesteld wordt of geschorst. Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging. Vervolgens adviseren we je om je werkgever in een brief te laten weten dat je beschikbaar blijft voor werkzaamheden en dat je er van uit gaat dat het loon wordt doorbetaald. Omdat een schorsing en non-actiefstelling vrijwel altijd gevolgd wordt door een ontslag, is het goed om een ontslagadvocaat in te schakelen. Een advocaat kan de rechter ook vragen om de schorsing of non-actiefstelling op te heffen.

Vaak wordt een schorsing of non-actiefstelling gevolgd door een ontslagaanvraag. Gedurende de looptijd van de ontslagaanvraag kun je meestal niets doen tegen de schorsing of non-actiefstelling. Wordt het ontslag afgewezen, dan betekent dat ook dat je weer aan het werk kan.

Komen er geen vervolgstappen, zoals een ontslagaanvraag, dan moet je eisen dat je weer wordt toegelaten tot je werk. Hoewel er juridisch geen termijn bepaald is waarbinnen je actie moet ondernemen, zou een schorsing of non-actiefstelling niet langer dan 2 of 3 weken moeten duren voordat je in actie komt. Je wilt namelijk ook voorkomen dat je de indruk wekt akkoord te gaan met de schorsing of non-actief stelling.

Schorsing of non-actiefstelling bij de rechter ongedaan maken

Gaat je werkgever niet over tot ontslag? Wil je voorkomen dat je de indruk wekt akkoord te gaan met de op non-actief stelling? Of wil je gewoon zo snel mogelijk weer aan het werk? Vraag dan de rechter om de schorsing of non-actiefstelling op te heffen. Voor deze procedure moet je een advocaat inschakelen. De reden van de op non-actief stelling wordt in een kort geding procedure door een rechter beoordeeld. Oordeelt de rechter dat de op non-actief stelling onterecht is, dan moet de werkgever je weer jouw werk laten doen.

Advies: Overleg met een ontslagadvocaat wat je mogelijkheden zijn om de schorsing of non-actief stelling ongedaan te maken.

Lees meer
hanze-advocaat-jouw-partner-in-de-zorg

Serieus en persoonlijk betrokken

Robin over Hanze advocaat: "Het gaf me gelijk een heel goed gevoel, ik wist dat...

Lees verder

Schorsen mag dat zomaar?

Een schorsing, of non-actiefstelling of vrijstelling van arbeid zijn disciplinaire maatregelen om je tijdelijk van je werkzaamheden te ontheffen. Hier zijn zware vereisten aan verbonden. Er moet een hele goede reden zijn en geen andere mogelijkheid resteren dan tot de schorsing over te gaan. Het salaris moet altijd worden doorbetaald en dat geldt ook voor alle overige arbeidsvoorwaarden. Is je salaris stopgezet, klik dan hier. Heeft je werkgever aangegeven tot een einde van de arbeidsovereenkomst te willen komen (ontslag) klik dan hier.

Verschil tussen schorsing en non-actiefstelling

De begrippen worden veel door elkaar gebruikt en juridisch gaat het feitelijk om dezelfde maatregelen. Maar er is wel degelijk een verschil.

Een schorsing is officieel een disciplinaire maatregel, een soort straf. Bijvoorbeeld omdat je werkgever vermoedt dat je je hebt misdragen.

Non-actiefstelling is meer een ordemaatregel. Bijvoorbeeld als je boventallig bent verklaard bij een reorganisatie. Er is geen werk meer voor je en daarom wordt je op non-actief gesteld. Bij een non-actiefstelling hoeft er dus geen sprake te zijn van verwijtbaar handelen van jouw kant.

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties