Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586

Vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte afsluiten?

Na twee jaar ziekte stopt (in de meeste gevallen) de loondoorbetalingsplicht van de werkgever en vervalt de ontslagbescherming die jij als werknemer hebt. Jouw werkgever kan na twee jaar ziekte een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen. In de praktijk zien we vaak dat werkgevers een vaststellingsovereenkomst aanbieden bij ziekte. Zo kan met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst worden beëindigd en de werkgever hoeft dan niet de procedure bij het UWV te doorlopen. Dit geeft jou een mooie mogelijkheid om betere voorwaarden af te spreken. Waar moet je op letten bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte?

Op welk moment kun je een vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte aangaan?

Als je een vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte sluit, is goed om te wachten tot de twee ziektejaren ook daadwerkelijk volledig zijn verstreken. Sluit je een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte en eindigt jouw arbeidsovereenkomst daardoor op een einddatum die binnen de twee ziektejaren ligt, dan word je verwijtbaar werkloos. Je hebt dan geen recht op een Ziektewetuitkering. En omdat je ziek bent, heb je ook geen recht op een WW-uitkering. Dit is een groot risico van het aangaan van een vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte. Let hier dus goed op!

Voorkom gedoe en schakel een arbeidsrechtjurist in. Laat je gratis en vrijblijvend adviseren over jouw situatie!

Wat als je zit te wachten op een beslissing van het UWV?

Het gebeurt regelmatig dat de twee ziektejaren zijn verstreken, maar een werknemer nog geen beslissing heeft van het UWV op de WIA-aanvraag. Kun je dan al wel de vaststellingsovereenkomst bij ziekte sluiten of moet je wachten op de beslissing van het UWV?

Voor het aangaan van de vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte is het niet noodzakelijk dat je wacht tot er een beslissing van het UWV is. Als jij niet meer kunt of wilt re-integreren bij jouw werkgever, kun je ná het verstrijken van twee jaar ziekte (maar vóór het krijgen van de beslissing van het UWV) alvast een vaststellingsovereenkomst sluiten.

Wel is het op dat moment natuurlijk nog de vraag of jij wel of geen WIA-uitkering zal krijgen. Als je van het UWV nog geen beslissing hebt, kun je een voorschot op de WIA-uitkering aanvragen. Als het UWV oordeelt dat je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, heb je recht op een WW-uitkering. Het UWV zal het voorschot op de WIA-uitkering dan verrekenen met de WW-uitkering waar je eigenlijk recht op had.

Waar moet je verder op letten bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte?

Bij het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte is het handig rekening te houden met een aantal zaken.

Hoogte van de vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte transitievergoeding

Wanneer jouw werkgever toestemming krijgt van het UWV om jou te ontslaan, is zij verplicht om de wettelijke transitievergoeding uit te betalen. Als jouw werkgever een vaststellingsovereenkomst aanbiedt na 2 jaar ziekte moet je erop letten dat hierin een ontslagvergoeding is opgenomen. Deze moet ter hoogte zijn van minimaal de wettelijke transitievergoeding. Is er geen ontslagvergoeding opgenomen? Dan moet je de vaststellingsovereenkomst niet ondertekenen. Het is slim om de hoogte van de ontslagvergoeding te laten controleren! Uiteraard kunnen wij de vergoeding die is opgenomen in de vaststellingsovereenkomst bij ziekte voor jou controleren.

Overige afspraken

Let daarnaast ook op de andere afspraken die staan opgenomen in de vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte die je afgesloten hebt. Vaak hebben langdurig zieke werknemers een groot aantal opgebouwde, maar niet genoten vakantiedagen. Als je na 2 jaar ziekte een vaststellingsovereenkomst sluit, moet worden opgenomen dat deze worden uitbetaald en niet dat deze “worden geacht te zijn genoten”.

Daarnaast moet je erop bedacht zijn dat er misschien wel een concurrentie- en/of relatiebeding is opgenomen in jouw arbeidsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst die je sluit bij ziekte, kun je met jouw werkgever afspreken dat deze bedingen komen te vervallen.

Hi, mijn naam is Floor. Waar kan ik je mee helpen?

Wil jij een vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte sluiten? Dan helpen wij je graag verder. Neem gerust contact met ons op we vertellen je graag over alle voorwaarden en de mogelijkheden die we jou kunnen bieden.