Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

De wetgever wil werkgevers compenseren voor de transitievergoeding voor zieke werknemers. Hoe deze compensatie er exact uit zou komen te zien was nog niet helemaal helder. Maar nu wel. Op 23 maart jl. is het wetsvoorstel namelijk ingediend bij de Tweede Kamer. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2019.

Compensatie, maar toch niet helemaal..

De compensatie is gelijk aan de vergoeding die de werkgever heeft betaald, maar bedraagt ten eerste niet meer dan de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt. Ten tweede zal de compensatie niet meer bedragen dan het bedrag van het tijdens ziekte van de werknemer betaalde brutoloon. Als er aan de werkgever een loonsanctie is opgelegd, dan telt deze periode niet mee voor de compensatie. De hogere transitievergoeding is dan immers aan de werkgever te wijten.

Alle werkgevers betalen mee

De compensatie wordt door het UWV verstrekt vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds, waar een verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan . De compensatie wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 ingevoerd.

Voor welke zieke werknemers?

De compensatie geldt – kort gezegd-  zowel voor tijdelijke contracten die niet worden verlengd waarbij de werknemer ziek is, als voor arbeidsovereenkomsten die na het verstrijken van het opzegverbod  worden opgezegd of ontbonden vanwege ziekte. Om te voorkomen dat een werkgever zich onnodig tot het UWV wendt, geldt de compensatie ook voor vaststellingsovereenkomsten.

Hoe dan?

De werkgever moet aannemelijk maken dat er recht bestaat op compensatie en de omvang ervan. Het UWV zal hiervoor een aanvraagformulier beschikbaar stellen. Ook zal de vergunning van het UWV, het vonnis van de kantonrechter of de vaststellingsovereenkomst bijgevoegd moeten worden.

Bij aflopende tijdelijk contracten moet de werkgever aannemelijk maken dat de werknemer op de einddatum ziek was.

Kritiek van de Raad van State

De Raad van State heeft op 24 maart jl. minister Asscher geadviseerd om de compensatieregeling te heroverwegen. De Raad van State is van mening dat de alternatieven, waaronder het recht op loon tijdens ziekte te beperken, onvoldoende zijn onderzocht. Minister Asscher heeft laten weten (toch) vast te houden aan de compensatieregeling. Het is nu afwachten of de wet door de Tweede – en Eerste Kamer komt.

Roelien Klaver

Dit artikel is geschreven door Roelien Klaver. Je kan haar bereiken door te bellen met 038 820 02 15 of een mail te sturen naar klaver@hanzeadvocaat.nl.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon