Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

We doen er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch komt het soms voor dat je ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Dan is het in eerste instantie aan je eigen advocaat om te komen tot een oplossing. Lukt dat niet, dan kun je een formele schriftelijke klacht indienen en zal een andere aan Hanze advocaat verbonden advocaat proberen alsnog een passende oplossing te vinden. Deze twee stappen vormen samen de Interne Klachtenregeling van Hanze advocaat. Als dit niet tot een oplossing leidt, dan kun je gebruik maken van de Geschillenregeling Advocatuur.

Interne Klachtenregeling

Ben je ontevreden over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten! Het liefst op een moment dat we nog de kans hebben om de klachten te verhelpen. Het maakt niet uit of je ontevredenheid de werkzaamheden van één van onze advocaten of van een andere medewerker van Hanze advocaat betreft. We zullen alles op alles zetten om je klacht(en) proberen op te lossen. Dat wil zeggen dat de klachtenfunctionaris binnen Hanze advocaat (Frans Landstra) op zoek gaat naar een oplossing die zowel voor jou als klant als voor de betreffende advocaat acceptabel is.

De klacht wordt behandeld aan de hand van de Interne Klachtenregeling. Van belang zijn de volgende punten:

  • zowel de de klager als degene over wie is geklaagd worden in de gelegenheid worden gesteld een toelichting te geven op de klacht
  • binnen een maand na ontvangst van de klacht ontvang je een schriftelijke reactie over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen en/of een voorstel voor een oplossing
  • lukt het niet om binnen een maand een inhoudelijke reactie te geven, dan laten we je weten wanneer je wel een inhoudelijke reactie kunt verwachten
  • je bent geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht
  • als de behandeling van de klacht niet tot jouw tevredenheid wordt opgelost dan kun je gebruik maken van de Geschillenregeling Advocatuur.

Gebruikmaken van de Geschillenregeling

Je kunt een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur als je ontevreden bent over onze dienstverlening. Dat kan echter pas nadat je je bezwaren eerst aan ons hebt voorgelegd en we samen geprobeerd hebben om tot een oplossing te komen. Deze weg naar de Geschillencommissie staat ook open wanneer wij niet binnen vier weken na het indienen van je bezwaren schriftelijk hebben gereageerd.

Je kunt je klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van onze schriftelijke reactie indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis voor zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies bij een geschil met een particuliere cliënt. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten over de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie.

Recht op schadevergoeding?

Het kan zijn dat je vindt dat je recht hebt op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 25.000,-. Hogere schadeclaims kun je alleen aan de Geschillencommissie Advocatuur voorleggen wanneer je de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 25.000,- en waarbij je schriftelijk afstand doet van het meerdere. De Geschillencommissie Advocatuur kan door Hanze advocaat gevraagd worden een uitspraak te doen over niet betaalde declaraties.

Hallo ik ben William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!