Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Ziekte en re-integratie van zorgmedewerkers zijn vaak hoofdpijndossiers

In de zorgsector zijn de verzuimpercentages helaas erg hoog. En de regels omtrent ziekteverzuim zijn complex, zeker in combinatie met de privacywetgeving. Hanze advocaat heeft veel ervaring met deze hoofdpijndossiers. Wij weten de weg door de ingewikkelde wet- en regelgeving bij ziekte en re-integratie van zorgmedewerkers. 

Elke zorgorganisaties wordt geraakt door kort en langdurig ziekteverzuim.  Ontzettend vervelend voor de betreffende zorgmedewerker, maar ook voor de zorgorganisatie. Ziekteverzuim vergt vooral een enorme organisatorische en financiële uitdaging. Daarnaast is het voor de cliënt erg vervelend dat er sprake is van wisselende ‘handen aan het bed’. Alle reden dus om van het terugdringen van ziekteverzuim een speerpunt te maken.

Natuurlijk begint het met preventie door middel van goede arbeidsomstandigheden en een gedegen ziekteverzuimbeleid. Hanze advocaat doet veel aan begeleiding en advisering op dit preventieve deel. Wil je hier meer over weten neem dan contact met ons op via één van de onderstaande opties.

Langdurende ziekteverzuim

Gelukkig is het meeste ziekteverzuim kortdurend. En dan blijkt veel- en oprechte aandacht van de leidinggevende een belangrijke herstelfactor om de zorgmedewerker weer snel aan het werk te krijgen.

Met langdurende ziekteverzuim is het helaas vaak andere koek. Deze verzuimdossiers zijn vaak echte hoofdpijndossiers, waar je zelf niet goed uitkomt. Dat is ook begrijpelijk als je bedenkt dat veel van de wetgeving innerlijk tegenstrijdig aan elkaar is. En dan word je door de AVG ook nog eens aan handen en voeten geboden. Dit leidt tot veel ergernis en frustraties.

Hanze advocaat adviseert veelvuldig wat je als leidinggevende of HR-adviseur wel of niet mag doen. Daarnaast begeleiden we veel complexe dossiers, waarbij er vragen zijn over bijvoorbeeld tegengestelde adviezen van bedrijfsarts, verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige. De rechten en plichten van zorgorganisatie vs. die van de zorgmedewerker zijn vaak onderwerp van gesprek. Het dreigen of uitvoeren van een loonopschorting en/of dreiging met ontslag is vaak nodig om de zaak weer in beweging te krijgen.

Ziekte en arbeidsconflict

Elke ziekmelding van een medewerker kent een flink prijskaartje. En als een medewerker ziek uit dienst gaat, leidt dat tot een behoorlijke financiële kater. Uiteraard is ziekte voor een deel onvermijdelijk. Maar het gebeurt ook dat medewerkers zich ‘ziek’ melden terwijl er feitelijk sprake is van een arbeidsconflict. Sterker nog, onderzoek toont aan dat 80% van de ziekmeldingen feitelijk voortkomt uit ontevredenheid met de zorgorganisatie en/of leidinggevende.

“Heel vaak zie ik dat medewerkers zich ziek melden, terwijl er feitelijk sprake is van een arbeidsconflict. Als de bedrijfsarts deze ‘vlucht in ziekte’ herkent, zal hij aangeven dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid en de medewerker weer aan de slag moet.”

Juist in de gevallen van ‘ziekte & conflict’ is het van groot belang om direct in actie te komen. Zonder interventie gaat de medewerker zich nooit hersteld melden. Via Hanze advocaat kun je gebruik maken van onze mediator die gespecialiseerd is in de zorg. Of we verwijzen je door naar één van de mediators in ons netwerk.

Hanze advocaat organiseert regelmatig cursussen over ziekte en reintegratiedossiers. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden om toch tot ontslag te komen bij ziekte, lees hier meer over deze masterclass. Of een webinar over ziekte in combinatie met een arbeidsconflict of disfunctioneren, lees hier meer. 

Ziekte, arbeidsconflict en ontslag

Als mediation een gepasseerd station is, dan is een juridische interventie eigenlijk onontkoombaar. Een stevige brief, loonopschorting en/of (dreigen met een) ontslagaanvraag kunnen de zaak dan vlot trekken. Soms is een ontslag voor de zorgorganisatie de enige passende oplossing.

Lees meer over het ontslag van een zorgmedewerker.

Vaak horen we dat ontslag tijdens ziekte niet mogelijk is. En het klopt dat er gedurende 104 weken een verregaande ontslagbescherming geldt en dat er een risico is op het mislopen van een aansluitende WW of ZW uitkering. Tegelijkertijd geldt ook dat samen verder gaan voor beide partijen helemaal onmogelijk is. Als beide partijen dit met elkaar eens zijn, dan kunnen we toch tot een ontslagregeling komen. Juridisch advies is hierbij onontkoombaar. Enerzijds om ervoor te zorgen dat de medewerker de overeenkomst niet herroept of dat er een hoge claim komt vanuit het UWV omdat de medewerker ziek uit dient gaat. Maar ook om te zorgen dat het recht op ZW of WW wordt veiliggesteld.

Wil je meer weten over de mogelijkheden over Ziekte en ontslag, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Rechten en verplichtingen bij ziekte in Wet Verbetering Poortwachter

Bij ziekte is de Wet Verbetering Poortwachter van toepassing. Hierin staan alle rechten en verplichtingen voor werkgever én werknemer. De werknemer heeft recht op 104 weken doorbetaling van het salaris. In de verschillende zorgcao’s wordt bepaald op welk salaris de medewerker in het eerste en tweede ziektejaar recht heeft.

Weten hoe het in jouw cao geregeld is met het salaris tijdens ziekte, bekijk het hier.

Zodra de bedrijfsarts aangeeft dat er mogelijkheden zijn, dan moet de re-integratie van de medewerker worden opgestart. En als er tegen loonwaarde werkzaamheden worden verricht dan moet daarvoor ook worden betaald. Na 104 weken stopt het recht op salaris en kan de werknemer met een ontslagvergunning van het UWV ontslagen worden. Dit is anders als het UWV het ziektedossier ‘gebrekkig’ vindt en een loonsanctie heeft opgelegd. Als de medewerker ontslagen kan worden dan heeft deze recht op uitbetaling van de transitievergoeding.

Complexe situaties en wetgeving rond ziekte en re-integratie

Als werkgever in de zorg krijg je te maken met sterk uiteenlopende en complexe situaties bij ziekte en re-integratie van zorgmedewerkers. Dat geldt zeker ook voor de wetgeving rondom ziekte, re-integratie, arbeidsongeschiktheid en ontslag bij ziekte. Er is een veelheid aan wetten en regels van toepassing en er wordt elk jaar meer op het bordje van de werkgever wordt gelegd.

Voor werkgevers is het amper nog te overzien wanneer welke wet van toepassing is. Dat terwijl de mogelijke financiële consequenties groot zijn en er vaak ook boeteclausules van toepassing zijn. Des te meer reden om te vertrouwen op de kennis en kunde van Hanze advocaat. Wij kennen alle wet- en regelgeving en kunnen je tijdig wijzen op valkuilen.

Onderwerpen bij ziekte:

Hallo ik ben Floor. Waar kan ik je mee helpen?

Ziekte en re-integratie in de zorg zijn vaak hoofdpijndossiers. Neem gerust contact op. Bel, stuur mij een bericht via WhatsApp of vul het contactformulier in en ik zal je zo snel mogelijk helpen met het oplossen van dit hoofdpijndossier.