Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Verbetertrajecten om het functioneren te verbeteren

Is er sprake van disfunctioneren, dan wordt van de werkgever verwacht dat de medewerker in de gelegenheid gesteld wordt om het functioneren te verbeteren. Je hoopt als werkgever natuurlijk dat dit een positief effect heeft. Maar lukt het niet en komt het tot een ontslagaanvraag op basis van disfunctioneren, dan toets de rechter juist op dit punt of het ontslag al dan niet wordt toegewezen. 

Wat is een verbetertraject?

“Bij een verbetertraject wordt eerst in kaart gebracht wat er precies aan schort. Gaat het om inhoudelijk disfunctioneren of gaat het meer om houding en gedrag. Daarna wordt vastgesteld wat de verbeterdoelstellingen zijn. Aansluitend worden er afspraken gemaakt over de termijn, begeleiding en inzet. Ook worden de consequenties besproken als de resultaten niet worden behaald. Dit alles wordt – zo helder als mogelijk – in een verbeterdocument gezet en door beide partijen ondertekend. Vervolgens ga je aan de slag met de uitvoering.”

Wat valt er te verbeteren?

Heel kort samengevat gaat het meestal om één van de volgende vier aspecten:

  1. Ontwikkeling van vaardigheden en kennis
  2. Achterblijvende resultaten
  3. Motivatie en houding (soms spelen privézaken daarbij een rol)
  4. Verstoorde communicatie met collega’s of leidinggevende

De meeste onderwerpen kunnen goed opgelost worden door meer begeleiding (bijv. door middel van coaching), aanvullende scholing of een goed gesprek. Bij een verstoorde verhouding kan het nodig zijn dat er gesprekken door middel van een vertrouwenspersoon of mediator plaatsvinden.

Verbetertrajecten zelf doen?

“In de eigen organisatie is vaak wel een voldoende gekwalificeerde begeleider te vinden voor een verbetertraject. Vooral als het om kennis gaat, maar soms ook wel in de rol als coach op gedragsaspecten. Ook kan de leidinggevende of P&O manager zelf het traject doen. Maar let op voor de valkuil. Als iemand het ‘er even bij moet doen’, dan is dat niet een goede basis voor een procesmatig en inhoudelijk goed verbetertraject. Geen van beide partijen schiet daar dan iets mee op. En een rechter zal de eventuele ontslagaanvraag nog steeds afwijzen.”

Kies een professionele partij

Heeft de interne procesbegeleider echt voldoende tijd, niveau en ervaring om een verbetertraject te begeleiden? En hoe staat het met de onafhankelijkheid (want daar zal een rechter zeker naar kijken). Hoewel er heel wat situaties zijn die binnen de organisatie goed afgewikkeld kunnen worden, is het bij de zwaardere verbetertrajecten om juridische redenen én om een zuiver, onafhankelijk en vertrouwelijk proces te garanderen, vaak beter om een externe professional in te schakelen. De verbetercoach.

Wat doet de verbetercoach?

De coach is verantwoordelijk voor het gehele proces (ook bij haperingen), de verslaglegging, bemiddeling bij geschillen van inzicht, bevordering van de gezamenlijke inspanning en motivatie. Daarbij is hij gesprekspartner voor alle partijen en doorverwijzer voor inhoudelijk noodzakelijke specialisten (psychologen, cursusinstituten, mediation e.a.). Meestal zal de verbetercoach zelf het verbetertraject inhoudelijk begeleiden: coaching op competenties, gedrag en motivatie en de onderlinge communicatie tussen de betrokkenen. Soms is ook enige coaching van de betrokken leidinggevende gewenst.

Praat eens met onze Verbetercoach

Hanze advocaat maakt gebruik van de inzet van een externe verbetercoach. Hij heeft veel ervaring met verbetertrajecten bij disfunctioneren. Bel ons gerust op 085 – 27 33 586 als je van gedachten wilt wisselen of een zaak met hem wilt bespreken.

Hallo ik ben Frans. Waar kan ik je mee helpen?

Neem gerust contact op, stuur een appje of plan een belafspraak in.