Arbeidsrecht in de zorg, een vak apart!

Arbeidsrecht in de zorg is een vak apart. En dat realiseer je je pas, als je dagelijks met zorgorganisaties werkt. In de zorg zijn specifieke eigen regels van toepassing die in de zeker 10 verschillende cao’s staan. Daarnaast speelt er in de zorg hele specifieke problematiek die je in andere sectoren niet ziet. Tot slot zijn er de specifieke maatschappelijke positie en de grootschalige stelselwijzigingen die van grote invloed zijn op het werken als arbeidsrechtadvocaat in de zorg.

 

Lees meer
wendy-penning-wzw

Wendy van WZW over Hanze advocaat

"Hanze weet precies hoe het arbeidsrecht goed toegepast kan worden bij zorg- en welzijnsorganisaties. Door...

Lees verder

Hanze advocaat werkt samen met verschillende werkgeversorganisaties in de zorg. Een van die partijen is de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW), werkzaam in Midden-, Zuid- en West-Gelderland (WZW). We spraken met Wendy Penning, met wie we al ruim 4 jaar samenwerken om masterclasses, kennisbijeenkomsten en trainingen te organiseren. Lees hierboven hoe dat gesprek verliep. 

Twee uur gratis advies

We kunnen ons daarom voorstellen dat je in bepaalde situaties wel advies kan gebruiken. Advies van professionals die dagelijks met arbeidsrechtzaken in de zorg bezig zijn. We geven je daarom graag twee uur gratis advies cadeau.

Verschillende cao’s & wijzigende wetgeving

In de zorg maakt het nogal uit in welke sector je werkzaam bent. Natuurlijk zijn de algemene wettelijke regels altijd van toepassing. Maar daarnaast zijn er ook cao’s van kracht. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de CAO VVT, CAO Gehandicaptenzorg, CAO Geestelijke Gezondheidszorg, CAO Ambulancezorg, CAO Jeugdzorg, CAO Ziekenhuizen, CAO Huisartsenzorg. Al deze cao’s hebben over dezelfde onderwerpen verschillende regels. Daarnaast hebben ze allemaal andere looptijden. Ook zijn ze lang niet allemaal steeds algemeen verbindend verklaard.

In de wetgeving vinden elk haar weer wijzigingen plaats die specifieke gevolgen hebben voor zorgorganisaties. In de afgelopen jaren was dat bijvoorbeeld het geval met de nieuwe Arbowet, de Wet Klachten Kwaliteit en Geschillen in de Zorg (WKKGZ), de Wet Werk en Zekerheid, de Wet Normering Topinkomens (WNT), Participatiewet en recent nog de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Branche specifieke problematiek

Als je in de zorg werkzaam bent dan weet je het als geen ander, men gaat anders met elkaar om dan in andere branches. Men zorgt graag dat alles op orde is en dat iedereen het naar zijn zin heeft. In zijn algemeenheid gesteld, heeft de zorg het lastig met het strak managen van (dis)functioneren en het sturen op resultaat.

Daarnaast heeft de zorg specifieke problematiek die je in andere branches niet ziet. Over de gehele linie is er sprake van een hoog verzuimpercentage en dwingt het financieringsmodel tot werken met zeer kleine marges. In de thuiszorg is er daarnaast sprake van veel kleine contracten, waarbij roostering en flexibiliteit veel van de medewerkers vraagt. Met name in de VVT is zelfsturing veel en vergaand doorgevoerd. De arbeidsrechtelijke gevolgen worden steeds meer duidelijk. En op de werkvloer zien we elk jaar weer een aantal diefstallen van cliënten door medewerkers langskomen.

In de GGZ en Gehandicaptenzorg is agressie richting van cliënten richting medewerkers een steeds belangrijker onderwerp. Daarnaast zien we dat het voor medewerkers niet altijd gemakkelijk is om de relatie met de cliënt strikt professioneel te houden. Ook het gebruik van social media op de werkvloer geeft zeer regelmatig sterk te denken. Net als het gebruik van alcohol tijdens vakanties met cliënten.

Maatschappelijke ontwikkelingen hebben grote invloed op de zorgorganisaties

Er is geen andere branche die zo onder het vergrootglas ligt als de Zorg. Extremiteiten komen in uitvergroot formaat in de media. Bestuurders mogen/moeten bij incidenten vaak in de krant of op TV tekst en uitleg geven. Daarnaast hebben zo goed als alle sectoren in de zorg in de afgelopen jaren te maken gehad met grootschalige stelselwijzigingen. Deze gingen veelal ook nog eens gepaard met zeer forse bezuinigingsmaatregelen. Bij welke zorgorganisatie is er niet gereorganiseerd? Waar is er geen (vorm van) zelfsturing ingevoerd?

Hanze advocaat, huisadvocaat van tientallen zorgorganisaties

We weten alles over arbeidsrecht en ontslag. En we zijn helemaal thuis in de Zorg. Sterker nog werken vooral in de Zorg. We hebben de afgelopen jaren vele organisaties geadviseerd bij de stelselwijzigingen, reorganisaties en de overgang naar zelfsturing. Tal van zorginstellingen vertrouwen sinds jaar en dag op onze kennis en kunde. En ook als het gaat om een arbeidsrechtelijk advies, de puntjes op de i bij een brief aan een medewerker, of een ontslagzaak, bij Hanze advocaat ben je aan het juiste adres.

Hi, mijn naam is Roelien. Waar kan ik je mee helpen?

Heb jij vragen over arbeidsrecht in de zorg? Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!