De Hanze academy – investeren in kennis en kunde in de Zorg

Wij weten alles van arbeidsrecht. En dat delen we graag. Met jou! En dan niet alleen de kennis uit de boekjes, maar vooral de kunde in de praktijk. Dat is waar het om gaat, daar word je beter van. En voor je werkgever direct een heel stuk waardevoller.

Vanuit onze Academy verzorgen we jaarlijks tientallen cursussen, workshops, opleidingen, masterclasses en expertclasses. Zo houden we P&O adviseurs, HR managers, leidinggevenden en bestuurders scherp met betrekking tot de basis van het arbeidsrecht en op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Lees meer
harryette-van-den-broek-zorgpleinnoord

Harryette van den Broek van ZorgpleinNoord

“De trainers krijgen complimenten vanwege hun vriendelijkheid, professionaliteit en bereidheid om te helpen. Het is...

Lees verder

Harryette van den Broek is voormalig medewerker bij ZorgpleinNoord: het grootste werkgeversverband in Zorg & Welzijn in Noord-Nederland. Daar was ze onder andere verantwoordelijk voor het regelen van de opleidingen die we aanbieden. Ze vertelt hierboven meer over de samenwerking tussen Hanze advocaat en ZorgpleinNoord.

Hieronder een overzicht van de opleidingen die we inhouse verzorgen. In onze agenda staan de opleidingen voor de komende periode.

Wetten in Vogelvlucht – workshop van 2,5 uur

Jaarlijks organiseert Hanze advocaat in juni voor 4 werkgeversorganisaties in de zorg de kennissessie ‘Nieuwe wetten in vogelvlucht’. In 2,5 uur worden de deelnemers bijgepraat over de nieuwe wetgeving die van belang is voor elke P&O-er en HR manager in Zorg en Welzijn.

Wetten in vogelvlucht wordt ook inhouse aangeboden. Zowel voor zorgorganisaties als niet-zorgorganisaties. Neem voor meer info en kosten contact op met Roelien Klaver via klaver@hanzeadvocaat.nl of 038 – 8200215.

Actualiteiten Arbeidsrecht – expertclass van 6 uur

Jaarlijks organiseert Hanze advocaat voor 4 werkgeversorganisaties in de zorg een hele dag over actualiteiten in het arbeidsrecht. Aan het eind van de dag ben je helemaal bijgepraat over de nieuwe wetgeving en jurisprudentie die van belang is voor elke P&O-er en HR manager in Zorg en Welzijn. Bijvoorbeeld over hoe een rechter oordeelt over o.a. ontslag op staande voet, disfunctioneren, verbetertrajecten, mediation, diefstallen en relaties op de werkvloer.

Actualiteiten Arbeidsrecht wordt ook inhouse aangeboden. Zowel voor zorgorganisaties als niet-zorgorganisaties. Neem voor meer info en kosten contact op met Roelien Klaver via klaver@hanzeadvocaat.nl of 038 – 8200215.

Opleiding arbeidsrecht in drie dagen – topclass: drie dagen van 6 uur

Jaarlijks organiseren we vanaf september een driedaagse Opleiding Arbeidsrecht. In drie dagen ben je helemaal bij in alle basisonderwerpen, ontwikkelingen en actualiteiten. Na een succesvolle afronding ontvang je een certificaat én een voucher voor 2 uur arbeidsrechtelijke begeleiding voor in je dagelijkse praktijk.

De onderwerpen worden behandeld aan de hand van (actuele) wetgeving, rechtspraak en boeiende praktijkvoorbeelden. Op voorhand kan eigen casuïstiek worden ingebracht. De opleiding arbeidsrecht is er voor medewerkers die met regelmaat te maken hebben met arbeidsrecht en daarvoor een grondigere basis willen hebben. Bijvoorbeeld: medewerkers P&O, medewerkers loonadministratie, teamcoaches, verzuimbegeleiders en teamleiders.

Neem voor meer info, het programma en kosten contact op met Roelien Klaver via klaver@hanzeadvocaat.nl of 038 – 8200215.

AVG, de basis in 7 stappen – workshop van 2 uur

De AVG neemt vele verplichten met zich mee. Die bevinden zich op het juridische, communicatie, inhoudelijke en processuele vlak. Ziet u als P&O-er door de bomen het bos niet meer? In deze workshop nemen we u aan de hand door de onderwerpen van de AVG. En we geven u een 7-stappen plan om helemaal AVG-ready te zijn.

Deze kennissessie wordt inhouse aangeboden en behandelt enkel de gevolgen van de AVG voor de ‘medewerkers’ van de organisatie. Neem voor meer info en kosten contact op met Roelien Klaver via klaver@hanzeadvocaat.nl of 038 – 8200215.

Functionele flexibiliteit in de zorg: Wat mag er juridisch wel en niet? – masterclass van 3 uur

De toekomst van de zorg vraagt veel flexibiliteit van organisaties. Op alle terreinen dus ook op het gebied van inzet van medewerkers. Natuurlijk blijft een flexibele schil (= numerieke flexibiliteit) van groot belang om snel in te kunnen spelen op een wisselende vraag. We gaan kijken wat hierin de mogelijkheden nog zijn. Maar de echte winst zit in de functionele flexibiliteit van werknemers. Dus meer dynamiek bij de eigen medewerkers. Het loslaten van de vaste patronen als werktijden, locatie en werkzaamheden. Tegelijkertijd staat in de cao’s en de Wet Werk en Zekerheid juist dat u meer zekerheid moet geven en dat de mogelijkheden voor flexibiliteit worden teruggeschroefd.

Deze kennissessie wordt enkel inhouse aangeboden en is alleen geschikt voor zorgorganisaties. Neem voor meer info en kosten contact op met Roelien Klaver via klaver@hanzeadvocaat.nl of 038 – 8200215.

VOG, Waarschuwingsregister en WKKGZ, waar moet ik allemaal rekening mee houden? – kennissessie van 1,5 uur

Als P&O adviseur in zorg en welzijn krijgt u met steeds meer verplichtingen te maken die van buiten het arbeidsrecht komen. Hoe hebt u de VOG verplichting ingevoerd en wat doet u als de VOG er niet (tijdig) is? Bent u al aangesloten bij het Waarschuwingsregister of overweegt u dat? De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg neemt ook voor P&O adviseurs veel verplichtingen met zich mee. Zoals het verplicht melden van calamiteiten bij de Inspectie. Hoe verhoudt dit zich met het sluiten van een vaststellingsovereenkomst?

Deze kennissessie wordt enkel inhouse aangeboden en is alleen geschikt voor zorgorganisaties. Neem voor meer info en kosten contact op met Roelien Klaver via klaver@hanzeadvocaat.nl of 038 – 8200215.

In 10 stappen naar een gegarandeerde UWV ontslagvergunning – masterclass van 3 uur

De UWV route is na 2 jaar ziekte en bij bedrijfseconomische redenen de vaste route voor het mogen geven van ontslag. In deze masterclass nemen we de hele procedure met je door en vertellen we je alle tips and tricks. Vragen die aan bod komen zijn o.a.: Wanneer mag je een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV? Wat zijn de 10 tips om de vergunning toegewezen te krijgen? Wat is het juiste stappenplan om zelfstandig de UWV procedure naar een ontslagvergunning te doorlopen? Ook het al dan niet uitbetalen van de transitievergoeding en het slapende dienstverband komen aan de orde.

Neem voor meer info en kosten contact op met Roelien Klaver via klaver@hanzeadvocaat.nl of 038 – 8200215

Zelfsturende teams, wat betekent dat arbeidsrechtelijk? – kennissessie van 1,5 uur

Zelfsturende teams hebben een enorme impact op de uitvoering van het dagelijkse werk bij zorgorganisaties. Daarmee komen ook een aantal arbeidsrechtelijke aspecten om de hoek kijken. Hoe om te gaan met werktijden, disfunctioneren, verzuim, functie-omschrijving en FWG indeling? Past een cao nog wel bij de nieuwe manier van werken?  Na afloop van deze workshop bent u beter in staat het management te adviseren over ‘de andere kant’ van zelfsturende teams. U kunt onderbouwen dat er arbeidsrechtelijke aandachtspunten zijn en tegelijkertijd oplossingsrichtingen aanreiken.

Deze kennissessie wordt enkel inhouse aangeboden en is alleen geschikt voor zorgorganisaties. Neem voor meer info en kosten contact op met Roelien Klaver via klaver@hanzeadvocaat.nl of 038 – 8200215

Het Ideale Personeelsdossier, hoe krijg ik dat voor elkaar? – workshop van 3 uur

Uit de Wet Werk en Zekerheid wordt duidelijk dat er meer aandacht moet worden besteedt aan de (disfunctionerende) werknemer. In deze workshop wordt ingegaan op Het Ideale Personeelsdossier in arbeidsrechtelijke zin. Hoe pakt u verbetertrajecten aan en maakt u gebruik van een Verbetercoach? Hoe begeleidt u managers in het traject richting een verbetering van het functioneren van de werknemer óf een kantonrechterproof dossier. Na deze module weet u exact de valkuilen, uitdagingen én winstpunten van de Wet Werk en Zekerheid. Toepassing van de kennis die u hebt opgedaan, zorgt voor betere (lees: SMART) dossiervorming en lagere juridische kosten.

Deze workshop wordt enkel inhouse aangeboden. Neem voor meer info en kosten contact op met Roelien Klaver via klaver@hanzeadvocaat.nl of 038 – 8200215.

Law & Order! Verzuimmanagement, hoe werkt dat in de praktijk? – masterclass van 3 uur

Elke P&O-er heeft er bij tijd en wijle mee te maken: een hoofdpijndossier in verzuimbegeleiding. Tekenend is het spanningsveld tussen praktisch casemanagement en de juridische werkelijkheid. In deze module spelen we hierop in!

Een gedegen arbeidsrechtadvocaat en een ervaren register arbeidsdeskundige verzorgen op geheel eigen wijze de dag voor u. Aan de orde komt uiteraard het juridisch kader, maar ook hoe dit in de praktijk ingevuld (kan) worden. Veel casuïstiek uit de praktijk. Door de brede ervaring van beide docenten in de zorgbranche, zult u verschillende aspecten herkennen van uw eigen dagelijkse praktijk. Uiteraard kunt u casuïstiek aanleveren of ter plekke inbrengen.

Deze masterclass wordt enkel inhouse aangeboden. Neem voor meer info en kosten contact op met Roelien Klaver via klaver@hanzeadvocaat.nl of 038 – 8200215.

Social Media, lusten én lasten – workshop van 2,5 uur

Welke werkgever wil niet op een positieve manier Social Media kunnen inzetten? Op zoek naar nieuwe medewerkers, het ‘branden’ van de organisatie, positieve nieuwsberichten versturen en nieuwe diensten en producten promoten. Maar ook uw medewerkers gebruiken Social Media. Met name Facebook en Twitter. Niet zelden komt de organisatie – vaak onbewust – hierdoor in een kwaad daglicht. Daarnaast lijken de grenzen  in de relatie patiënt / hulpverlener steeds meer te vervagen, met name dankzij Social Media. Graag wilt u dit sturen, maar kan dat ook? In de kennissessie van een halve dag nemen we u mee op reis door de juridische ontwikkelingen in Social Media land en brengen we  helder in kaart waar de kansen liggen. Bewustwording is het toverwoord en we laten u zien hoe u dat kunt bewerkstelligen.

Deze kennissessie wordt enkel inhouse aangeboden. Neem voor meer info en kosten contact op met Roelien Klaver via klaver@hanzeadvocaat.nl of 038 – 8200215.

Reorganiseren in de zorg, zo werkt dat (wel) – expertclass van 6 uur

Elke zorgorganisatie heeft te maken met reorganiseren. Omwille van de financiële positie, als gevolg van veranderende wetgeving of omwille van strategische keuzes. De gevolgen voor personeel en organisatie zijn altijd ingrijpend en verstrekkend. In de workshop nemen we u mee in het opstellen van reorganisatieplannen, sociale plannen en uitvoeringsplannen. We geven u tips en tricks voor het overleg met de bonden over het Sociaal Plan. We nemen de regels van het UWV door en leggen uit hoe je tot een boventalligverklaring komt. Daarnaast behandelen we (gemeentelijk) afspiegelen en ‘passende functies’. Uitgelegd wordt wat hieronder verstaan wordt en welk voordeel u er mee kunt doen.

Deze expertclass wordt enkel inhouse aangeboden. Neem voor meer info en kosten contact op met Roelien Klaver via klaver@hanzeadvocaat.nl of 038 – 8200215.

De Nieuwe Arbowet, wat betekent dit voor jouw organisatie? – kennissessie van 1,5 uur

De nieuwe Arbowet. Achtergrond van de wet is dat wij allemaal langer moeten blijven werken. Daarom is de wet vooral gericht op preventie. De belangrijkste wijzigingen komen aan bod, waaronder de Preventiemedewerker, de second opinion en het deskundigenoordeel. Tevens worden de sancties besproken.

Deze kennissessie wordt enkel inhouse aangeboden en is alleen geschikt voor zorgorganisaties. Neem voor meer info en kosten contact op met Roelien Klaver via klaver@hanzeadvocaat.nl of 038 – 8200215.

Hi, mijn naam is Ilona. Waar kan ik je mee helpen?

Wij weten alles van arbeidsrecht. En dat delen we graag. Met jou! Neem gerust contact op. Bel, stuur mij een bericht via WhatsApp of vul het contactformulier in en ik zal je zo snel mogelijk helpen!