Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Hoe sluit je een goede vaststellingsovereenkomst met een zorgmedewerker? 

In de zorgsector worden jaarlijks heel veel vaststellingsovereenkomsten gesloten. Dit is een goede manier om tot een einde van een dienstverband te komen. Pas als dat niet lukt, dan kun je overwegen om naar het UWV of de kantonrechter gaan.

Als je tot de conclusie komt dat het echt niet meer samen gaat, dan wil je tot een einde van het dienstverband komen. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt natuurlijk wachten tot je medewerker zelf ontslag neemt. Of je gaat naar de kantonrechter. In beide gevallen ben je afhankelijk van anderen of én wanneer er een einde aan het dienstverband komt.

Onze ervaring is dat wanneer je met een zorgmedewerker in overleg gaat, het vaak lukt om tot afspraken te komen over de voorwaarden van het ontslag. Deze afspraken leg je vervolgens vast in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Mits goed uitonderhandeld, is het sluiten van een vaststellingsovereenkomst een goede en goedkope manier om afscheid van elkaar te nemen.

Vaststellingsovereenkomst = vastleggen afspraken – Zoals je met de arbeidsovereenkomst afspraken maakt over de invulling van het arbeidscontract, zo maak je met de vaststellingsovereenkomst afspraken over hoe je weer uit elkaar gaat. Wij begeleiden jaarlijks honderden onderhandelingstrajecten voor werkgevers in de zorg. In meer dan 95% komt het tot een – voor beide partijen – passende regeling.

Goede vaststellingsovereenkomst is in belang van beide partijen

Een vaststellingsovereenkomst komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Vaak gaat er veel gedoe aan vooraf en zijn er een paar onderhandelingsrondes nodig voordat er overeenstemming wordt bereikt. Vervolgens is het voor de zorgorganisatie van belang dat er volledige duidelijkheid is. Er moeten geen losse eindjes overblijven.

Je wilt bijvoorbeeld duidelijkheid over het al dan niet opnemen of uitbetalen van de PBL-uren. Voor de medewerker is het belangrijk dat het een WW-vriendelijke overeenkomst is, zodat er recht bestaat op een WW-uitkering. Bij ernstige verwijten wil de medewerker ook duidelijkheid of er een melding bij de Inspectie wordt gedaan in het kader van de Wkkgz.

Soms kunnen de meest standaardbepalingen in de vaststellingsovereenkomst voor problemen zorgen. Bijvoorbeeld als je overeenkomst dat partijen zich niet negatief over elkaar uitlaten. Vaak geen probleem. Maar wat als de werknemer ernstig verwijtbaar gedrag heeft vertoond? Dan moet je oppassen.

Meer hierover lees je in ons artikel ‘Hoe zit het in de zorg met… het sluiten van een vaststellingsovereenkomst’

Wat staat er in de vaststellingsovereenkomst?

In de overeenkomst worden alle gemaakte afspraken vastgelegd. Belangrijkste punten voor de zorgorganisatie zijn de ontslagdatum en eventuele ontslagvergoeding. Ook moeten er afspraken vastgelegd worden over het al dan niet opnemen van verlofuren (vakantiedagen én pbl-uren) in combinatie met een vrijstelling van arbeid. De eindafrekening met o.a. uitbetaling van de pro rata eindejaarsuitkering hoort ook tot de standaard bepalingen. Tot slot moet er altijd een finale kwijting worden opgenomen, zodat het risico op latere claims wordt uitgesloten.

Hanze advocaat organiseert regelmatig cursussen over de do’s and don’ts van de vaststellingsovereenkomst. Je leert daar onder andere hoe je de onderhandelingen het beste kunt aanpakken. Kijk hier voor het programma van de cursus. Wil je meer weten, stuur ons dan even een mail.

Vaste onderwerpen bij een vaststellingsovereenkomst in de zorg

 • Wat wordt de einddatum van het contract
 • Wordt er een transitievergoeding / ontslagvergoeding betaald
 • Staat de wettelijke bedenktermijn in de overeenkomst opgenomen
 • Wordt de opzegtermijn in acht genomen
 • Hoe wordt de overdracht van de werkzaamheden geregeld
 • Welke bedrijfseigendommen moeten worden ingeleverd
 • Is er een vrijstelling van werk van toepassing
 • Worden de openstaande verlofuren uitbetaald of opgenomen
 • Waaruit bestaat de eindafrekening
 • Is een algehele finale kwijting of moet er een voorbehoud worden opgenomen
 • Wordt er geheimhouding afgesproken over de gemaakte regeling
 • Hoe wordt er interne gecommuniceerd over het vertrek van de medewerker

Hulp bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst 

We merken dat HR adviseurs in de zorg inmiddels veel ervaring hebben in het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Maar vaak zijn er toch een paar punten van aandacht waarover advies nodig is. Ook zien we dat wanneer de medewerker zich laat adviseren door een advocaat, de zorgorganisatie ook een advocaat wil inschakelen. En als het echt een lastige kwestie is waarin jullie met de hoofden tegen elkaar staan of de medewerker van ernstige verwijten wordt verdacht, dan kun je eigenlijk niet zonder professionele juridische begeleiding.

Heb je hulp nodig bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst? We kunnen het hele traject van onderhandeling tot opstelling van de vaststellingsovereenkomst uit handen nemen. We adviseren je wat de (on)mogelijkheden zijn en hoe je betere voorwaarden kunt afspreken. Of we kijken mee voor de laatste puntjes op de i. Neem gerust contact met mij op.

Hallo ik ben Floor. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op. Bel, stuur mij een bericht via WhatsApp of vul het contactformulier in en ik zal je zo snel mogelijk helpen!