Eindafrekening

Een eindafrekening is een afrekening die de werknemer ontvangt bij of na het einde van zijn/haar dienstverband. Doorgaans wordt bij een ontslag met wederzijds goedvinden duidelijke afspraken gemaakt over eindafrekening. Denk hierbij aan afspraken over de componenten die wel/niet mee worden genomen en de termijn waarbinnen de eindafrekening wordt opgesteld. Bij de eindafrekening wordt vaak het opgebouwde pro-rata vakantiegeld, de eventuele openstaande en niet genoten vakantiedagen, het eventuele resterende salaris en de overige emolumenten aan de werknemer uitgekeerd.

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties