Bedenktermijn

De bedenktermijn is een termijn waarin iemand een beslissing kan terugdraaien. Sinds de invoering van de WWZ (1 juli 2015) is de bedenktermijn in het leven geroepen bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst. Hierdoor is een gesloten vaststellingsovereenkomst niet meer van rechtswege definitief. In de vaststellingsovereenkomst dient te worden opgenomen dat de werknemer recht heeft op een bedenktermijn van 14 dagen. In deze periode kan de werknemer zonder opgave van reden onder de gesloten vaststellingsovereenkomst uit door zich schriftelijk te beroepen op de bedenktijd. Hierdoor wordt de gesloten vaststellingsovereenkomst van tafel geveegd en vervallen de afspraken die hierin staan.

De werkgever moet de werknemer attenderen op de bedenktermijn. Als de bedenktermijn niet in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen, bedraagt deze 21 dagen in plaats van 14 dagen.

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties