Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid (WWZ) is vanaf 2015 van kracht. Vanaf dat moment is het arbeidsrecht veel veranderd. De WWZ heeft een aantal ingrijpende wijzigingen aangebracht in het arbeidsrecht. Eén van de doelen van de wet is om de positie van flexwerkers te versterken. Om dit te realiseren is de ketenbepaling voor werknemers met een tijdelijk contract aangepast. Werknemers hebben nu na drie tijdelijke contracten of na een periode van twee jaar recht op een vast contract. Daarnaast zijn de regels voor de proeftijd en het concurrentiebeding in een tijdelijk contract gewijzigd en is er een aanzegtermijn geïntroduceerd.

De vraag is in hoeverre de wijzigingen van 2015 in stand blijven met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in aantocht..

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties