In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst worden de afspraken vastgelegd over de beëindiging van het arbeidscontract.  Zoals de einddatum, ontslagvergoeding, het concurrentiebeding, uitbetaling van de vakantiedagen, al dan niet vrijgesteld worden van werkzaamheden, het inleveren van bedrijfseigendommen en het veilig stellen van de WW-uitkering. 

 

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Heb je met je werkgever een akkoord bereikt over de voorwaarden van je ontslag? Dan moeten de afspraken nog in een overeenkomst worden gezet. Dit heet een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Meestal doet de werkgever een eerste voorstel. Laat deze overeenkomst door Hanze advocaat controleren of de afspraken volledig en correct zijn weergegeven, en of je WW-rechten zijn veiliggesteld.

Vaststellingsovereenkomst, doen of niet doen?

“Als het goed wordt uitonderhandeld, dan is het sluiten van een vaststellingsovereenkomst een goede manier om afscheid van elkaar te nemen. Daarbij dient dan natuurlijk ook recht gedaan te worden aan de belangen van de werknemer.”

Vandaag nog advies? Dat kan!

‘Vaak wordt een werknemer maar een hele korte termijn gegund om te laten weten of hij/zij wil instemmen met de vaststellingsovereenkomst. Meestal is de haast onterecht en enkel bedoeld om je onder druk te zetten. Toch zijn we er volledig op ingericht om je op hele korte termijn te adviseren. En als het echt nodig is, dan kan het vandaag nog.’ Kijk hier wat de mogelijkheden zijn.

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties