De vaststellingsovereenkomst bij ziekte, dit moet je weten

Het is niet altijd verstandig om een vaststellingsovereenkomst te sluiten bij ziekte. Na twee jaar ziekte stopt (in de meeste gevallen) de loondoorbetalingsplicht van de werkgever en vervalt de ontslagbescherming die jij als werknemer hebt. Jouw werkgever kan na twee jaar ziekte een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen. In de praktijk zien we vaak dat werkgevers een vaststellingsovereenkomst aanbieden bij ziekte. Zo kan met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst worden beëindigd. De werkgever hoeft dan niet de procedure bij het UWV te doorlopen en voor jou zal de uitkomst (in de meeste gevallen) hetzelfde zijn. Maar waar moet je op letten bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst bij twee jaar ziekte?

Op welk moment kun je de vaststellingsovereenkomst bij ziekte aangaan?

Als je een vaststellingsovereenkomst sluit bij ziekte, is goed om te wachten tot de twee ziektejaren volledig zijn verstreken. Sluit je een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte en eindigt jouw arbeidsovereenkomst daardoor op een einddatum die binnen de twee ziektejaren ligt, dan word je verwijtbaar werkloos. Je hebt dan geen recht op een Ziektewetuitkering. En omdat je ziek bent, heb je ook geen recht op een WW-uitkering. Dit is een groot risico van het aangaan van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte.

Voorkom gedoe en schakel een arbeidsrechtjurist in. Laat je gratis en vrijblijvend adviseren over jouw situatie!

 

Daarnaast is er nog iets waar je rekening mee moet houden bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte. Het is goed om te weten dat het UWV tot twee jaar ziekte een loonsanctie kan opleggen aan jouw werkgever, als zij vindt dat jouw werkgever onvoldoende heeft gedaan aan jouw re-integratie. Als het UWV een loonsanctie oplegt, betekent dit dat jouw werkgever nog maximaal één jaar jouw loon door moet betalen. Gedurende de periode van de loonsanctie vervalt de ontslagbescherming niet. Tijdens de loonsanctie moet je dan ook niet akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst.

De belangrijkste punten van jouw vaststellingsovereenkomst lees je hier

Wat als je zit te wachten op een beslissing van het UWV?vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Het gebeurt regelmatig dat de twee ziektejaren zijn verstreken, maar een werknemer nog geen beslissing heeft van het UWV op de WIA-aanvraag. Kun je dan al wel de vaststellingsovereenkomst bij ziekte sluiten of moet je wachten op de beslissing van het UWV?

Voor het aangaan van de vaststellingsovereenkomst bij ziekte is het niet noodzakelijk dat je wacht tot jij een beslissing van het UWV hebt. Als jij niet meer kunt/wilt re-integreren bij jouw werkgever, kun je ná het verstrijken van twee jaar ziekte (maar vóór het krijgen van de beslissing van het UWV) alvast een vaststellingsovereenkomst sluiten. Je weet dan immers al dat je afscheid gaat nemen van jouw werkgever.

Wel is het op dat moment natuurlijk nog de vraag of jij wel of geen WIA-uitkering zal krijgen. Als je van het UWV nog geen beslissing hebt, kun je een voorschot op de WIA-uitkering aanvragen. Als het UWV oordeelt dat je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent heb je recht op een WW-uitkering. Het UWV zal het voorschot op de WIA-uitkering dan verrekenen met de WW-uitkering waar je eigenlijk recht op had.

Waar moet je verder op letten bij het sluiten van de vaststellingsovereenkomst bij ziekte?

Hoogte van de vergoeding

Wanneer jouw werkgever toestemming krijgt van het UWV om jou te ontslaan, is zij verplicht om de wettelijke transitievergoeding uit te betalen. Als jouw werkgever een vaststellingsovereenkomst aanbiedt bij ziekte moet je erop letten dat hierin een vergoeding is opgenomen, ter hoogte van minimaal de wettelijke transitievergoeding. Is er geen vergoeding opgenomen? Dan moet je de vaststellingsovereenkomst niet ondertekenen. Het is slim om de hoogte van de vergoeding te laten controleren! Uiteraard kunnen wij de vergoeding die is opgenomen in de vaststellingsovereenkomst bij ziekte voor jou narekenen.

Overige afspraken

Let daarnaast ook op de andere afspraken die staan opgenomen in de vaststellingsovereenkomst die je sluit bij ziekte. Vaak hebben langdurig zieke werknemers een groot aantal opgebouwde maar niet genoten vakantiedagen. Als je een vaststellingsovereenkomst sluit na twee jaar ziekte moet worden opgenomen dat deze worden uitbetaald en niet dat deze “worden geacht te zijn genoten”.

Daarnaast moet je erop bedacht zijn dat er misschien wel een concurrentie- en/of relatiebeding is opgenomen in jouw arbeidsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst die je sluit bij ziekte, kun je met jouw werkgever afspreken dat deze bedingen komen te vervallen.

Heb jij een vaststellingsovereenkomst gekregen?

Als jij een vaststellingsovereenkomst hebt gekregen, dan helpen wij je graag. Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren je over de vaststellingsovereenkomst.

Hi, mijn naam is William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!