Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Hoe zit het in de zorg met …. de zieke medewerker? 

Hoe lang moet je een zieke zorgmedewerker doorbetalen? En hoeveel moet je dan betalen? Daarover gaat dit artikel.

Is mijn werknemer echt ‘ziek’?

De bedrijfsarts of de arbo-arts beoordeelt of iemand ziek is. ‘Ziek’ betekent dat iemand zijn eigen werk niet kan doen. In de Ziektewet staat het zo: ziek = “ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte.” De soort ziekte en de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

De eerste twee jaar van ziekte gaat het erom de medewerker weer volledig aan het werk te krijgen in zijn eigen functie. Lukt dat niet? Dan blijft de medewerker officieel ziek.

Een voorbeeld. Tineke is in dienst voor 32 uur per week en zij heeft wisselende diensten. Ze is ziek. Na een tijdje kan ze weer 32 uur werken, maar ze kan nog niet de onregelmatige diensten draaien. Dan is ze officieel nog steeds ziek, want ze kan haar eigen arbeid niet volledig doen.

‘Ziek’ betekent dat iemand zijn eigen werk niet kan doen.

De wet geeft een zieke medewerker recht op 70% loon

Hoeveel loon moet jij als werkgever doorbetalen aan een zieke medewerker?

 • Je moet in ieder geval twee jaar lang 70% van het loon doorbetalen.
 • Het eerste jaar mag dat niet lager uitkomen dan het minimumloon.

Dat staat in de wet. In veel CAO’s staan aanvullende regels.

CAO’s geven vaak recht op meer loon

Cao VVT

Is deze CAO van toepassing in jouw organisatie? Dan heeft de zieke medewerker recht op:

 • 100% van het loon in het eerste jaar.
 • 70% van het loon het tweede jaar, maar dat mag niet lager uitkomen dan het volledige minimumloon. Werkt de medewerker in het tweede jaar een aantal uren ‘productief’ of is de medewerker bezig met re-integratie? Dan moet de werkgever voor die uren 100% betalen.

Cao GHZ

 • 100% in het eerste jaar
 • 70% in het tweede jaar, maar dat mag niet lager uitkomen dan het volledige minimumloon. Soms heeft de werknemer in het tweede jaar recht op 100% loon. Bijvoorbeeld voor de uren waarin hij/zij werkt op arbeidstherapeutische basis.

Cao Ziekenhuizen

 • 100% in het eerste jaar.
 • 70% in het tweede jaar, maar dat mag niet lager uitkomen dan het volledige minimumloon. Ook hier heeft de medewerker in het tweede jaar over sommige uren recht op 100%.

Vragen over salarisbetaling, re-integratie of interpretatie van de cao? Bel gerust even.

Cao GGZ

 • 100% in de eerste zes maanden.
 • 90% in de tweede zes maanden.
 • 80% in de derde zes maanden.
 • 75% in de vierde zes maanden.

Let op: is jouw medewerker ziek geworden vóór 1 oktober 2019? Dan gelden andere regels.

Werkt de medewerker een aantal uren ‘productief’ of is de werknemer bezig met re-integratie? Dan moet de werkgever voor die uren 100% betalen.

In de CAO GGZ staat dat de werkgever in individuele situaties méér kan betalen dan 75, 80 of 90%, als de werkgever vindt dat daarvoor een goede reden is.

Cao Jeugdzorg

 • 100% in het eerste jaar.
 • 70% in het tweede jaar. Werkt de werknemer aan zijn/haar re-integratie? Dan heeft de werknemer soms recht op 85%. En doet de werknemer zijn eigen werk weer gedeeltelijk? Dan krijgt hij voor die uren 100%.

Check je CAO via onze juridische helpdesk

Alle CAO’s hebben dus aanvullende regels over loon tijdens ziekte. Hoe zit dat bij jouw organisatie? Neem gerust contact op met onze juridische helpdesk. Daar zijn we voor!

Ziek tijdens vakantie…

Wordt jouw medewerker ziek tijdens een geplande vakantie? Dan gaan deze ziektedagen niet van het vakantiesaldo af. De medewerker houdt zijn vakantiedagen dus tegoed.

Maar, let op: soms staat in de CAO dat de zieke werknemer wél een paar vakantiedagen moet inleveren. Deze gaan dan van zijn vakantiesaldo af. Ook hier is dus een CAO-check belangrijk!

Corona & vakantie

Gaat je medewerker op vakantie naar het buitenland? Dan neemt hij een risico. Corona-quarantaine kan namelijk extra verlofdagen kosten.

Lees meer over corona & vakantie in het artikel: Hoe zit het met vakantie in tijden van Corona?

Hallo ik ben William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!