Ongeacht alle coronaperikelen wil je medewerker toch graag op vakantie. En misschien wel naar het buitenland. Zij zal er al een tijdje naar uitgekeken hebben: ‘wanneer kan het eindelijk weer’.

Ik heb liever niet dat mijn medewerker op reis gaat

Vooral in de zorg zijn alle handjes hard nodig. De werkdruk is hoog en medewerkers missen? Liever niet. Natuurlijk houdt iedereen recht op zijn vakantie en je hebt zelfs de plicht als werkgever om jouw medewerkers vakantie te gunnen. Als ze dan die week, of twee weken opnemen en het rooster is rond, wil je natuurlijk niet dat ze langer wegblijven. Dit risico is aanwezig als de medewerker naar het buitenland afreist.

Het is (nog steeds) enorm druk in de zorg. Ondanks dat je misschien graag ziet dat zoveel mogelijk medewerkers aan het werk blijven, gun je ze hun vakantie. Daarnaast rust op jou de verplichting om je medewerkers in de gelegenheid te stellen vakantie op te nemen voordat deze komen te vervallen. Meer lezen over jouw zorgplicht?

Voorop staat dat je de aanvraag van de medewerker niet zomaar kan afwijzen. Dat mag je alleen doen als je hiervoor een hele goede reden hebt. Je moet in dat geval aantonen dat de vakantie van de medewerker leidt tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld: alle verpleegkundigen van de afdeling hebben in dezelfde week vakantie. Formeel gezien moet je binnen twee weken reageren op het verzoek van jouw medewerker, anders wordt ervan uit gegaan dat je toestemming hebt gegeven.

Maar hoe zit dat in tijden van corona? Wat als de medewerker in quarantaine komt, of zij loopt corona op? Wat kun je daartegen doen?

Verbieden mag niet, waarschuwen wel

Je mag de medewerker niet verbieden naar een bepaald land af te reizen. Ongeacht welke kleur het reisadvies geeft. Het reizen is volledig op eigen risico. Als de medewerker dus nu, ten tijde van corona, naar het buitenland reist dan weet zij dat het reisadvies plotseling kan wijzigen. Wijs de medewerker hier op voorhand ook op. Dit kan komen doordat de grenzen van dat land plotseling worden gesloten. Of doordat de medewerker verplicht in quarantaine moet bij aankomst in dat land of bij terugkeer naar het thuisland.  Kiest de medewerker er toch voor om op vakantie te gaan en zo’n situatie doet zich voor, dan is zij hoogstwaarschijnlijk niet op tijd terug om het werk weer te kunnen verrichten. Dit komt dan voor het risico van de medewerker.

“Niet op tijd terug van vakantie omdat de medewerker in quarantaine wordt geplaatst? Dan komt dit voor het risico van de medewerker.”

Tijdig terugkeren

Stel, je hebt de vakantie goedgekeurd en de medewerker is per vliegtuig of met de camper eindelijk vertrokken naar het buitenland. De medewerker is er dan verantwoordelijk voor dat zij tijdig terugkeert van vakantie om weer aan het werk te kunnen. Mocht dat onverhoopt niet lukken of zij voorziet dat het niet gaat lukken, dan dient zij zo snel mogelijk contact met je op te nemen. Je bespreekt wanneer je verwacht dat de medewerker weer terug zal keren. In de tussentijd dient het rooster aangepast te worden en mag je van jouw medewerker extra verlofdagen inhouden. In onderling overleg kan ook worden afgesproken dat de medewerker onbetaald verlof opneemt.

Veiligheidsadviezen vanwege corona

Wegens corona zijn voor veel landen nu gewijzigde veiligheidsadviezen afgegeven. Op deze website kun je achterhalen wat de huidige reisadviezen zijn ten aanzien van het vakantieland. De kleurcodes geven de veiligheid aan. Bij ‘groen’ is de kust veilig en zijn er geen risico’s op dat moment. De kleur ‘geel’ betekent dat er veiligheidsrisico’s zijn, maar de medewerker kan er wel naartoe op vakantie. ‘Oranje’ betekent dat alleen noodzakelijke reizen naar dat land gemaakt mogen worden doordat er ernstige veiligheidsrisico’s zijn. Vakantiereizen vallen daar dan niet onder. De kleur ‘rood’ betekent dat de situatie in dat land levensbedreigend is waardoor het ministere van Buitenlandse Zaken adviseert om niet naar dat land af te reizen.

 Corona opgelopen in het buitenland

Wordt de medewerker ziek in een ‘geel’, ‘oranje’ of ‘rood’ land, dan moet de medewerker zich houden aan de ziekteverzuimregels. Tijdens deze ziekteperiode geldt de wet en is er gewoon recht op loon, ook wanneer er sprake is van corona. Alleen wanneer je kan aantonen dat er bij de medewerker sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid ten aanzien van de ziekte, dan vervalt de loondoorbetalingsverplichting en hoef je dus geen loon te betalen. Hier zal niet snel sprake van zijn.

Dus: wijs je medewerker op de risico’s

Dient jouw medewerker een aanvraag in voor een vakantie naar het buitenland? Wijs je werknemer dan op de risico’s die hieraan verbonden zitten. Keert je werknemer niet tijdig terug van vakantie? Dan komt dit voor rekening en risico van de medewerker. Je mag in dat geval extra verlofdagen inhouden.

Een specifieke situatie aan ons voorleggen? Dat kan! We helpen je graag.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Deel dit bericht:

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties