Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Het onderwerp BAC diensten (bereikbaarheid-, aanwezigheid- en consignatiedienst) houdt veel ziekenhuizen bezig. Dat komt door de wijziging in de Cao Ziekenhuizen in de beloning van deze diensten. Kort gezegd wordt de bereikbaarheidsdienst door die wijziging beter betaald dan de consignatiedienst. Reden waarom ziekenhuizen kritisch kijken naar de soort diensten binnen hun organisatie.

Eind vorig jaar boog de kantonrechter in Haarlem zich over de vraag hoe een oproepdienst te typeren. Als een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst of als een consignatiedienst?

Waar ging de uitspraak over?

In deze uitspraak ging het om storingsmonteurs. Storingsmonteurs van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk moeten namelijk regelmatig een week lang buiten de reguliere werktijden bereikbaar zijn om storingen op te lossen.

Tussen het ziekenhuis en de monteurs ontstond discussie over deze diensten. De monteurs vonden dat er sprake is van een aanwezigheidsdienst dan wel een bereikbaarheidsdienst. Het ziekenhuis vond dat er sprake is van een consignatiedienst. De laatste wordt minder goed betaald dan de eerste twee. De kantonrechter moest een antwoord geven op de vraag hoe deze dienst te typeren.

Verschil tussen consignatie- en bereikbaarheidsdienst

In de uitspraak verwijst de kantonrechter voor de uitleg van de verschillende diensten naar de definities in de Cao Ziekenhuizen. En concludeert dat het verschil is dat een medewerker bij een consignatiedienst ‘uitsluitend verplicht is bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden, zoals spoedgevallen en storingen, op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten’. Terwijl een medewerker bij een bereikbaarheidsdienst, ‘naast de bedongen arbeid, verplicht is om bereikbaar te zijn om op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten’.

Het grote verschil zit dus in het begrip onvoorziene omstandigheden.

Tot welke conclusie kwam de kantonrechter?

Vervolgens komt de kantonrechter tot de conclusie dat de diensten van de monteurs op dit moment als bereikbaarheidsdienst en niet als consignatiedienst moeten worden aangemerkt. De kantonrechter legt de nadruk erop dat het bij onvoorziene omstandigheden moet gaan om omstandigheden die niet te verwachten zijn. In de huidige situatie is daarvan geen sprake omdat de gebouwen en de installaties van het ziekenhuis zwaar verouderd zijn. En hiervoor er buiten de reguliere werktijden zó vaak een beroep op de storingsmonteurs wordt gedaan, dat niet kan worden gezegd dat het gaat om niet te verwachten, onvoorziene oproepen.

Verweer van het ziekenhuis

Het ziekenhuis verweerde zich met het argument (dat ook door de NVZ bij de toelichting op de cao wordt genoemd) dat uitsluitend zorgpersoneel bereikbaarheidsdiensten kan draaien. Het ziekenhuis verwijst daarbij naar het Arbeidstijdenbesluit. Hierin staat dat bereikbaarheidsdiensten zijn voorbehouden aan personeel werkzaam in de zorg (verpleging en verzorging, artsen, verloskundigen en ambulancedienst).

De kantonrechter gaat daaraan voorbij met de argumentatie dat de monteurs geen reguliere monteurs zijn die bijvoorbeeld een kantoorgebouw beheren. Zij werken voor een ziekenhuis. De werkzaamheden die de monteurs verrichten zijn, aldus de kantonrechter, zo ondersteunend aan het primaire proces van zorg dat ook voor deze monteurs bereikbaarheidsdiensten kunnen gelden. Bovendien oordeelde de kantonrechter dat in de Cao Ziekenhuizen niet is opgenomen dat bereikbaarheidsdiensten uitsluitend van toepassing zijn op zorgpersoneel en/of dat technisch personeel van deze bepalingen is uitgesloten.

Conclusie

Deze uitspraak toont aan dat bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een consignatiedienst of een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst het onvoorziene karakter doorslaggevend is. Of er sprake is van een onvoorzien karakter, is van geval tot geval verschillend. Het feit dat het Arbeidstijdenbesluit deze diensten heeft voorbehouden aan zorgpersoneel doet daar, aldus deze kantonrechter, niet aan af.

We moeten afwachten of een hogere rechter ook tot dit oordeel komt. En of deze uitspraak aanleiding is voor de Nederlandse vereniging van ziekenhuizen is om in overleg met de vakbonden (wederom) tot een wijziging te komen in de Cao Ziekenhuizen.

Vragen?

Heb je hier vragen over? Dan mag je natuurlijk altijd contact opnemen met onze juridische helpdesk. Daar zijn we voor! Je bereikt ons via info@hanzeadvocaat.nl of 085-0160560.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon