Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Reorganisaties kunnen onnodig tot chaos leiden. Maak het verschil door vooraf een goed plan te hebben. Annelies helpt je daarbij met deze 9 tips voor een succesvolle reorganisatie.

1. Maak een reorganisatieplan

Elke reorganisatie start met een goed reorganisatieplan. Dit is een plan waarin wordt beschreven wat de reden is om te gaan reorganiseren. De reden kan financieel van aard zijn of organisatorisch. Dit laatste betekent dat de redenen om de organisatie anders te willen inrichten moeten worden beschreven.

2. Het in kaart brengen van de juiste personeelsgegevens

Een succesvolle reorganisatie valt of staat met het vooraf goed in kaart brengen van de juiste personeelsgegevens. Is duidelijk in welke functie de medewerkers werkzaam zijn? Komt dit overeen met de praktijk? Zijn de juiste indiensttredingsdata geregistreerd? En wordt er gebruik gemaakt van uitzendkrachten binnen de verschillende onderdelen? Dit is van belang omdat de juiste ontslagvolgorde moet worden gehanteerd: welke werknemer dient binnen zijn functie als eerste voor ontslag te worden voorgedragen?

3. Betrek de Ondernemingsraad (OR)

Sowieso zul je tijdig de Ondernemingsraad om advies moeten vragen. De OR bekijkt of de reorganisatie noodzakelijk is. De OR brengt een advies uit en zal eventueel onderhandelen met de bestuurder. Hierbij moet zowel aan het belang van de werknemer als aan het belang van de organisatie gedacht worden.

4. Check de cao

Van belang is verder om vooraf de cao te bestuderen. Worden daarin specifieke regels genoemd? Bijvoorbeeld als het gaat om de noodzaak tot het opstellen van een sociaal plan of het zoeken van overleg met vakbonden? Check deze afspraken en neem ze mee in het vervolg.

5. Meer dan 20 ontslagen? Wet Melding Collectief Ontslag!

Komt uit het reorganisatieplan naar voren dat er meer dan 20 werknemers ontslagen worden? Dan is de Wet Melding Collectief Ontslag aan de orde. De WMCO. Het collectief ontslag moet dan vooraf gemeld worden bij het UWV en de vakbonden moeten geraadpleegd worden.

6. Stel een tijdpad op

Een ander belangrijk aandachtspunt is het opstellen van een tijdpad.  Een tijdpad is nodig omdat je met verschillende wettelijke termijnen te maken hebt. Bijvoorbeeld de verschillende opzegtermijnen. Wanneer je deze niet checkt, checkt, dubbelcheckt, kan het zomaar zijn dat je werknemers langer in dienst blijven. En langer in dienst blijven, betekent meer salaris betalen.

7. Communiceer!

Bij reorganisaties verandert er veel in de organisatie. Organiseer daarom altijd een informatiebijeenkomst. Dit om vragen van medewerkers te beantwoorden. Doel: de onrust zoveel mogelijk voorkomen.

“Vergeet nooit dat je moet communiceren met degenen van wie de banen op het spel staan én met het de mensen die bij je bedrijf blijven en het succesvol gaan maken”

8. Bekijk de mogelijkheden voor een vaststellingsovereenkomst

Verder moet je bepalen of je voor alle medewerkers van wie de functie komt te vervallen toestemming vraagt aan het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. De andere smaak is een vaststellingsovereenkomst voorleggen.  Risico van het alleen inzetten van de laatste route is dat je er met sommige medewerkers niet uit komt. Weken later zal je dan alsnog naar het UWV moeten met het nodige tijdverlies. Beter is dus om voor alle medewerkers toestemming te vragen aan het UWV tot opzegging. Tegelijkertijd kun je de medewerkers een vso voorleggen. Wordt de vso geaccepteerd dan kun je de aanvraag bij het UWV gemakkelijk weer intrekken.

Lees hier meer over het aangaan van een vaststellingsovereenkomst met je medewerker

9. Succesvol reorganiseren?

Kortom, reorganiseren is een proces met vele aspecten. Hanze advocaat helpt je graag bij de voorbereiding en de uitvoering! Bel ons om de mogelijkheden te bespreken. Vrijblijvend & gratis.

Terug naar nieuws

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon