Nieuws

Tips bij oproepcontracten voor werknemers en werkgevers

14 augustus 2017

Een oproep contract is handig om werknemers flexibel in te zetten. Toch kan het gebeuren dat de oproepkracht plotseling een arbeidsovereenkomst voor een aantal uren opeist. Of dat de oproepkracht salaris eist voor uren die hij niet gewerkt heeft, bijvoorbeeld bij ziekte. Daarom is het van belang om alert te zijn op de onderstaande aandachtspunten.

Lees meer

Min/max-contract: wat zijn mijn rechten?

7 augustus 2017

Als werkgevers (een deel van) het personeelsbestand flexibel willen houden, worden hier diverse constructies voor gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke contracten, oproepcontracten en het inhuren van zzp’ers. Een andere optie die nog regelmatig wordt gebruikt, is het min/max-contract.

Lees meer

Leugen over arbeidsongeschiktheid = ontslag op staande voet

31 juli 2017

Hier volgt nog een waarschuwing om vervelende gevolgen te voorkomen tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid: let op met het afleggen van onjuiste verklaringen. Onlangs heeft de kantonrechter een ontslag op staande voet in stand gelaten vanwege leugenachtigheid. Dit is wat er speelde.

Lees meer
zorg

Disfunctionerende werknemer in de zorg? Pas op met de vaststellingsovereenkomst!

24 juli 2017

Werkgevers in de zorg moeten sinds 1 januari 2016 een ontslag wegens disfunctioneren melden bij de IGZ. Deze verplichting volgt uit de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Ondanks dat deze verplichting al 1,5 jaar geldt, is niet altijd duidelijk hoe ver deze verplichting reikt. Daarnaast wordt deze meldingsplicht bij vaststellingsovereenkomst nog wel eens uit het oog verloren.

Lees meer

Ontslag omdat je werkgever aan het reorganiseren is?

18 juli 2017

In tijden waar computers steeds meer de overhand nemen, verdwijnen ook meer banen. Werk wat voorheen gedaan werd door mensenhanden, wordt overgenomen door computers en machines. In dat geval moet er worden gereorganiseerd. Waar moet je opletten als je in zo'n situatie zit?

Lees meer
annelies baas

Ben je ziek? Dan moet je re-integreren en die verplichtingen nakomen

13 juli 2017

Wanneer je ziek of arbeidsongeschikt bent moeten jij en je werkgever voldoen aan de re-integratieverplichtingen. Wanneer je de deze niet nakomt kunnen de gevolgen erg vervelend zijn, waaronder het stopzetten van je loon of zelfs ontslag.

Lees meer
sanne bijl

Het aangaan van de arbeidsovereenkomst: 9 tips

10 juli 2017

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst zijn er veel punten waar je op moet letten. De afspraken die zijn gemaakt moeten in ieder geval duidelijk en juridisch correct vastgelegd worden. Lees hier de 9 belangrijkste tips.

Lees meer
frans landstra

Wkkgz en het Waarschuwingsregister

4 juli 2017

Zorgen voor een veilige zorgverlening. Zowel de WKKGZ en het waarschuwingsregister helpen daarbij. Maar je moet zelf ook aan het werk. Het draait om een breder bewustzijn bij zorgorganisaties.

Lees meer
zorg

Tal van nieuwe cao's afgesloten in zorgland

29 juni 2017

De maand juni blijkt dit jaar een hele productieve maand te zijn voor het afsluiten van nieuwe zorg cao's. Er zijn deze maand akkoorden bereikt met betrekking tot de Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, de Cao Gehandicaptenzorg, de Cao Ziekenhuizen en de Cao Huisartsenzorg. Hieronder op hoofdlijnen wat er gaat veranderen.

Lees meer
roelien klaver

Opletten geblazen bij een voorgekookt faillissement (pre-pack)

22 juni 2017

Nadat een onderneming in staat van faillissement is verklaard zal de curator (vaak) onderzoeken of er een mogelijkheid tot ‘doorstart’ is. De doorstarter hoeft dan niet al het personeel van de failliete onderneming over te nemen, hij kan kiezen. In de wet is namelijk, kort gezegd, opgenomen dat een doorstart per definitie geen overgang van onderneming is. Bij een overgang van onderneming geldt wel dat al het personeel mee overgaat. Bij een pre-pack werkt dat anders.

Lees meer