Nieuws

roelien klaver

Opletten geblazen bij een voorgekookt faillissement (pre-pack)

22 juni 2017

Nadat een onderneming in staat van faillissement is verklaard zal de curator (vaak) onderzoeken of er een mogelijkheid tot ‘doorstart’ is. De doorstarter hoeft dan niet al het personeel van de failliete onderneming over te nemen, hij kan kiezen. In de wet is namelijk, kort gezegd, opgenomen dat een doorstart per definitie geen overgang van onderneming is. Bij een overgang van onderneming geldt wel dat al het personeel mee overgaat. Bij een pre-pack werkt dat anders.

Lees meer
zorg

Nieuwe cao's in zorgland

19 juni 2017

Er gebeurt veel in de zorg. Nieuwe, veranderde wetgeving, maar ook nieuwe cao's. In een aantal zorg cao's is in de afgelopen periode overeenstemming bereikt. Het gaat om de cao Gehandicaptenzorg, de cao Ziekenhuizen en de cao Huisartsenzorg. Wat gaat er veranderen?

Lees meer

Social media, hou er toch eens mee op!

16 juni 2017

Social media, een veel gebruikt middel om te communiceren. Een makkelijke manier om in contact te blijven met je vrienden en te delen wat je bezighoudt. Maar misschien iets te gemakkelijk. Een aantal gebruikers van social media denken namelijk niet erg goed na wanneer ze iets plaatsen. Sommige werknemers kost het zelfs hun baan.

Lees meer
roelien klaver

Ik wil mijn werknemer ontslag op staande voet geven, maar hoe?

14 juni 2017

Een ontslag op staande voet is de meest vergaande maatregel voor je werknemer. Je werknemer zit per direct zonder loon en krijgt geen WW-uitkering. Voordat je hiertoe overgaat zijn er daarom behoorlijk wat punten waar je op moet letten. Lees hier de 8 belangrijkste tips.

Lees meer
sanne bijl

Hoe zit het ook alweer met het aanvragen van vakantie?

12 juni 2017

Werkgever mag de vakantieaanvraag alleen in zeer bijzondere gevallen afwijzen. Bij een afwijzing moet sprake zijn van een zogenaamd zwaarwegend bedrijfsbelang. Bijvoorbeeld: als er echt op geen enkele manier vervanging mogelijk is en hierdoor de werkzaamheden in gevaar komen. Bovendien dient de werkgever de afwijzing te motiveren.

Lees meer
anjo doornbos

Ontslag op staande voet blijkt na jaren onterecht gegeven

22 mei 2017

Een werkgever ontslaat een werknemer op staande voet. Na bijna 2 jaar procederen stelt het gerechtshof vast dat het ontslag op staande voet onterecht was. En dan? Dan komt de werknemer, met terugwerkende kracht, weer in dienst. Dit creëert een vreemde situatie.

Lees meer
sanne bijl

De nieuwe Arbowet, wat betekent dit voor jou?

4 mei 2017

Vanaf (waarschijnlijk) 1 juli a.s. treedt de nieuwe Arbowet in werking. Achtergrond van deze wet is dat wij allemaal langer moeten blijven werken. Daarom is de wet vooral gericht op een betere preventie. Beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Ook het vermijden van een te hoge werkdruk is belangrijk.

Lees meer

Bevrijdingsdag is een nationale feestdag - dus ook een vrije dag?

28 april 2017

Bevrijdingsdag (5 mei) is een nationale feestdag. Dien je je werknemers dan ook vrij te geven? Elk jaar komt deze vraag weer naar boven en elk jaar is hierover weer onduidelijkheid. Is er wel of geen recht op een vrije dag? Hanze advocaat geeft duidelijkheid.

Lees meer
hille krijtenburg

Verbetercoaching wordt de norm

24 april 2017

Na indiensttreding krijgt een werknemer hooguit een half jaar om zijn toegevoegde waarde te bewijzen. Zodra resultaat uitblijft, zal een manager de investering heroverwegen; ga ik het contract verlengen of meteen nu al opzeggen. Vaak valt zonder veel nuance het dubbeltje de ene of de andere kant op. Maar een genuanceerde manager zal zijn medewerker een faire kans geven: hij zet verbetercoaching in.

Lees meer

Onterecht ontslag op staande voet = € 100,- ontslagvergoeding

20 april 2017

Een onterecht gegeven ontslag op staande voet moet door de rechter worden afgestraft. Of wel met een wedertewerkstelling of wel door betaling van een vergoeding. De billijke vergoeding. Zo staat het in de wet. Deze regel moet voorkomen dat een werkgever ‘zomaar’ een werknemer op staande voet ontslaat. De kantonrechter Apeldoorn houdt zich keurig aan deze regel, maar wel op een heel creatieve manier. Hij kende een vergoeding toe van € 100,-

Lees meer