Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Grensoverschrijdend gedrag in de zorg, hoe ga jij daar mee om?

Deze masterclass staat in het teken van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer bij zorginstellingen. Het kan gaan van intimidatie, pesten tot aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tussen collega’s onderling, maar ook tussen leidinggevende en ondergeschikten of in de relatie met de cliënt. En steeds vaker ook tussen mantelzorger en medewerker. Dit raakt de zorginstelling, want die moet zorgen voor een veilige werkomgeving voor haar medewerkers en voor goede zorg aan haar cliënten. 

We bespreken de route en de hobbels die je tegen komt bij grensoverschrijdend gedrag. Ook is er aandacht voor de andere kant: in hoeverre kun je vertrouwen op de signalen die binnenkomen? In hoeverre is er oog voor de ‘beklaagde’ en hoe wordt voorkomen dat er ten onrechte (al dan niet achteraf bezien) direct voor (te) zware maatregelen wordt gekozen? Doe je zelf onderzoek of vraag je een externe partij? En als je dat doet hoe ziet zo’n onderzoek er dan uit? Wat kun je verwachten? 

We putten uit veel praktijkvoorbeelden en maken het zo concreet en praktisch mogelijk!

Resultaat

Na het volgen van deze inhouse masterclass weet je welke stappen je moet zetten wanneer er vermoedens zijn van grensoverschrijdend gedrag. Of als er een klacht wordt ingediend. Daarnaast is er een grote waarde in het samen in gesprek gaan om tot een gezamenlijk gedragen aanpak te komen.

Inhoud masterclass

We staat stil bij o.a. de volgende vragen:

 • wat wordt er verstaan onder grensoverschrijdend gedrag?
 • hoe moet je handelen wanneer er vermoedens rijzen van grensoverschrijdend gedrag?
 • wanneer moet je een onderzoek laten verrichten?
 • kan dit een intern of extern onderzoek zijn?
 • hoe ziet zo’n extern onderzoek eruit?
 • wat kunnen de voor- en nadelen zijn?
 • welke bevoegdheden heeft de onderzoekscommissie wel en welke niet?
 • wat doe je als de klagers anoniem willen blijven?
 • zijn protocollen en gedragscodes van belang?
 • in hoeverre zijn collega’s verplicht om verklaringen af te geven? Kan dit anoniem?
 • moet het onderzoeksrapport gedeeld worden en hoe zit dat met hoor- en wederhoor?
 • kun je bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag de medewerker op non-actiefstellen of schorsen?
 • wat gebeurt er als je het grensoverschrijdende gedrag niet kunt bewijzen omdat het bijvoorbeeld ‘het ene woord tegen het andere woord’ is?
 • maakt het nog verschil of de medewerker het grensoverschrijdende gedrag heeft vertoond bij een collega, leidinggevende of cliënt?
 • hoe ga je om met verwanten van een cliënt, wanneer een medewerker grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond bij een cliënt?
 • welke maatregelen zijn passend bij grensoverschrijdend gedrag?
 • in hoeverre moet de IGJ op de hoogte worden gesteld?

Voor wie

Medewerkers HR, HR-adviseurs, HR-business partners en HR-managers. Werk je niet in HR, maar heb je wel veel te maken met HR-gerelateerde zaken? Ook dan is dit een interessante masterclass voor je.

Incompany en kosten 

De training wordt volledig afgestemd op jullie organisatie en de vragen die jullie hebben.

De masterclass duurt 2,5 – 3 uur en de kosten bedragen 795,- exclusief btw voor een groep van max 15 deelnemers. Voor organisaties aangesloten bij Arbeidsrecht Zonder Zorgen® kan het zijn dat een gratis masterclass is inbegrepen in het pakket.

Vragen

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Bel 038 20500215 of mail naar academy@hanzeadvocaat.nl


Terug naar het overzicht