Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Deze tweedaagse staat volledig in het teken van lastige ziekte en re-integratie trajecten. We gaan samen de diepte in en bespreken alle onderwerpen waar je als HR adviseur of leidinggevende mee te maken krijgt zodra een medewerker ziek wordt.

Uiteraard gaan we in op de hoofdregels die gelden tijdens ziekte en we zullen ook veel praktijkvoorbeelden bespreken. Daarnaast delen we tips & tricks met je, bijvoorbeeld bij lastige ‘hoofdpijndossiers’.

Resultaat

Na afloop van deze tweedaagse heb je een volledig beeld van alle verplichtingen die gelden bij ziekte- en re-integratie. Je kent niet alleen de theorie, maar weet deze ook op een praktische wijze toe te passen. Je hebt handvatten en tips & tricks gekregen om in lastige dossiers tot een oplossing te komen en hoe je kunt voorkomen dat deze de dossiers de organisatie onnodig veel geld kosten.

Voor wie

Deze tweedaagse is er voor medewerkers die meer willen weten van de verplichtingen die gelden bij (lastige) ziekte – en re-integratietrajecten.

Incompany en kosten

We hebben deze Opleiding al vele malen inhouse voor zorgorganisties mogen verzorgen. Dit is vooral aantrekkelijk als er binnen jouw organisatie meerdere collega’s zijn die baat hebben bij meer kennis over Ziekte en Re-integratie. Deze opleiding richten we dan helemaal in op jullie organisatie, de geldende cao en specifieke wensen.

De kosten hiervoor bedragen 3.495,- exclusief btw voor twee lesdagen van 09:30 uur tot 16:30 uur. De opleiding wordt wisselend verzorgd door een tweetal advocaten van Hanze advocaat. Na een succesvolle afronding van de opleiding ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname. En natuurlijk ook een mooi bos bloemen.

Vragen

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Bel 038 20500215 of mail naar academy@hanzeadvocaat.nl

‘Deze opleiding is echt een toegevoegde waarde voor de praktijk.’
– Marleen, deelnemer –


Programma

Op hoofdlijnen is het programma als volgt:

Dag 1 

Blok 1: het ziekte- en re-integratieproces

 • Werkwijzer Poortwachter: wat wordt er van de werkgever en werknemer verlangd?
 • Verschillende betrokken partijen: wie doet wat?
 • Stagnatie in het re-integratietraject: hoe te handelen? Loonsancties?
 • Tussentijds wijzigen van de arbeidsovereenkomst in de eerste 104 weken periode. Kan dat? En is dit wenselijk?
 • Re-integratie in het 2e spoor: wanneer en hoe? Wat is voldoende? En blijft de arbeidsovereenkomst in stand?

Blok 2: de beoordeling van de re-integratie-inspanningen door het UWV

 • Wanneer is de re-integratie geslaagd volgens het UWV?
 • Passend werk, wie bepaalt dat?
 • Geen benutbare mogelijkheden & re-integratie?
 • De adviezen van de bedrijfsarts, mag je die klakkeloos opvolgen? Of heb je een eigen verplichting hierin?
 • Wanneer moet je een deskundigenoordeel aanvragen? Of wanneer is dit wenselijk?
 • Wel of niet aanvragen van een WIA uitkering? Vrijwillig de loondoorbetaling verlengen?
 • Loonsanctie (3e ziektejaar): bekortingsverzoek of bezwaar?

Blok 3: de rol van de arbeidsdeskundige

 • Wat is de rol van de arbeidsdeskundige?
 • Wanneer is het wenselijk om een arbeidsdeskundige in te schakelen?
 • Wat beoordeelt de arbeidsdeskundige?
 • Wat zijn de financiële gevolgen voor een werknemer wanneer deze instroomt in de WIA?
 • Wel of geen bezwaar maken tegen een Ziektewetuitkering of WIA beschikking?
 • Wanneer worden de kosten van een Ziektewetuitkering of WGA-uitkering aan jou toegerekend (Bezava of ERD).
 • Hoe zit dat met de AMBER-regeling en No-risk polis?

Blok 4: praktijkvoorbeelden en tips & tricks (casussen kunnen ook op voorhand worden ingebracht)

Dag 2 

Blok 1: de rol van de bedrijfsarts

 • Wat is de rol van de bedrijfsarts?
 • Welke artsen spelen nog meer een rol in het ziekte- en re-integratietraject?
 • Wanneer kan de werknemer een second opinion aanvragen en hoe werkt dat precies?
 • Welke regels moeten gevolgd worden als er naast ziekte ook sprake is van een conflict? (Stecr richtlijn)
 • Op welke manier kun je als organisatie de bedrijfsarts het beste inzetten?

Blok 2: praktijkvoorbeelden en tips & tricks (casussen kunnen ook op voorhand worden ingebracht)

Blok 3: Bijzonderheden in de re-integratieverplichtingen

 • Oproepkrachten
 • Contract bepaalde tijd
 • Aow-gerechtigde werknemers
 • Vangnetters
 • Werknemers die voor vervroegde IVA in aanmerking komen
 • Tijdens reorganisatie / verval functie

Blok 4: De beëindiging van het dienstverband tijdens of na 104 weken ziekte

 • Tussentijds beëindigen van de arbeidsovereenkomst vanwege onvoldoende meewerken aan re-integratie, kan dat?
 • Het ontslagverbod wegens ziekte en een arbeidsconflict. Kun je dan tussentijds de arbeidsovereenkomst beëindigen? Welke rol speelt mediation hierin?
 • Praktisch: hoe dossier op te bouwen?
 • Herplaatsingsverplichting: hoe ver reikt deze?
 • Bijzonderheden aanpassen bedongen arbeid na 2 jaar ziekte
 • De VSO na 2 jaar ziekte.

Terug naar het overzicht