Arbeidsconflict

Een arbeidsconflict is een conflict tussen werkgever en werknemer en/of werknemers onderling. Arbeidsconflicten komen vaak voor bij kwesties over ziekmelding, loon en onvrijwillige overplaatsing. Een arbeidsconflict is voor beide partijen vervelend en leidt zorgt ervoor dat men met tegenzin naar het werk gaat. Om het conflict op te lossen is het van belang dat er onderlinge gesprekken worden gevoerd. Tegenwoordig wordt hiervoor vaak een mediator ingeschakeld. Met behulp van deze mediator wordt er dan gezocht naar een oplossing.  Mocht er uiteindelijk geen oplossing komen, dan zijn verdere juridische stappen noodzakelijk. Denk hierbij aan een ontslag met wederzijds goedvinden of een gerechtelijke procedure.

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties