Arbeidsongeschikt

Als je door een ziekte of ongeval (letsel) geheel of gedeeltelijk niet meer kunt werken, spreekt men van arbeidsongeschiktheid. Dit brengt financiële gevolgen met zich mee. Als je arbeidsongeschikt raakt, heb je volgens de wet recht op twee jaar loondoorbetaling. De eerste twee maanden ontving je minimaal 75% van het salaris. De overige maanden heb je recht op minimaal 70% van het salaris. Vaak wordt in een arbeidsovereenkomst of cao hiervan afgeweken tegen gunste van de werknemer.

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties