Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen werkgever en een werknemer wat rechten en plichten met zich meebrengt. In deze overeenkomst verplicht de werknemer zich aan de werkgever om persoonlijk arbeid te verrichten gedurende een zekere tijd. Hiervoor ontvangt de werknemer als tegenprestatie loon. Het is niet vereist dat een arbeidsovereenkomst schriftelijk wordt aangegaan. Als je gedurende een periode van drie opeenvolgende maanden tegen beloning arbeid voor iemand verricht voor minstens 20 uur per maand, dan wordt dit geacht een arbeidsovereenkomst te zijn.

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties