Cao

Afkorting van een collectieve arbeidsovereenkomst. Een cao is een collectieve regeling die geldt voor een grote groep werknemers binnen een bepaalde branche. Het is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over arbeidsvoorwaarden tussen één of meer werkgevers en één of meer werknemersorganisaties (vakbonden). In sommige branches wordt een cao volledig van toepassing verklaard op de arbeidsovereenkomst. Deze werknemers kunnen zich dan naast de voorwaarden uit hun arbeidsovereenkomst, beroepen op de voorwaarden uit de van toepassing zijnde cao.

De afspraken in een cao zijn vaak gunstiger dan afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Zo kan het loon in een cao hoger zijn dan het minimumloon. Of krijgen werknemers meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Soms mag er ten nadele van de werknemer afgeweken worden van de bepalingen in de wet, dit moet dan wel expliciet in het betreffende wetsartikel staan.

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties