Disfunctioneren

Er is sprake van disfunctioneren als de werknemer niet langer voldoet aan de eisen die worden gesteld aan zijn/haar functie. Om daadwerkelijk te kunnen spreken van disfunctioneren, dient de werkgever dit voldoende aan te hebben getoond. De werkgever dient er in ieder geval alles aan te hebben gedaan om het functioneren van de werknemer te verbeteren.

In het kader van verbetering, dient de werkgever een verbetertraject op te stellen. Aan dit verbetertraject moet een termijn tot verbetering worden gekoppeld. Daarnaast dienen er concrete verbeterpunten te worden opgenomen. Vanzelfsprekend moet de werknemer binnen de gestelde termijn de opgestelde verbeterpunten verbeteren. Als het functioneren van de werknemer na het verbetertraject niet verbeterd, kan dit een reden zijn voor ontslag.

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties