Dreigend ontslag

We spreken van dreigend ontslag wanneer je dreigt je baan kwijt te raken. Doorgaans blijkt dit uit een gesprek tussen werkgever en werknemer waarin wordt gesproken over een (mogelijk) ontslag. Een werkgever kan niet zomaar van een werknemer af. Een ontslag gaat namelijk in eerste instantie via het UWV of een kantonrechter. In het geval van bedrijfseconomische redenen en (langdurige) arbeidsongeschiktheid gaat dit via het UWV. In de overige gevallen via de kantonrechter. In zowel beide gevallen dient de werkgever een uitgebreid te hebben opgesteld.

Een snellere en praktischer manier is om er  zonder tussenkomst van het UWV en de kantonrechter uit te komen. We spreken dan van een ontslag met wederzijds goedvinden. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden kan een werkgever en werknemer in onderling overleg afspraken maken over een beeindiging van het dienstverband.

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties