Herplaatsing

De werkgever heeft bij een ontslag een zogeheten ‘herplaatsingsplicht’. Als je dreigt te worden ontslagen, dan wel wordt ontslagen dient de werkgever te kijken naar mogelijke opties om de werknemer binnen de organisatie te plaatsen in een andere passende functie. Er dient dus gekeken te worden of een ontslag niet kan worden afgewenteld, doordat de desbetreffende werknemer binnen de organisatie in een andere voor hem/haar passende functie kan gaan blijven werken. Als werkgever zijnde is het van belang dat je kan aantonen dat je deze inspanning hebt verricht.

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties