Proeftijd

Doorgaans komen werkgever en werknemer bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst een proeftijd overeen. Deze proeftijd kan worden gezien als een soort ‘kennismakingsperiode’ tussen werkgever en werknemer. Gedurende de proeftijd kunnen de werkgever en werknemer eenzijdig de arbeidsovereenkomst beëindigen. Je hebt hiervoor dan ook geen toestemming nodig vanuit het UWV of de kantonrechter. Wel dient de proeftijd te voldoen aan de volgende voorwaarden:

– Het beding dient schriftelijk overeengekomen te zijn;
– Het beding dient voor beide partijen gelijk te zijn;
– Het is gesloten met een meerderjarige werknemer;
– Het beding mag enkel worden opgenomen in een contract van zes maanden of langer.

Daarnaast mag de proeftijd maximaal één maand bedragen bij een contract voor bepaalde tijd welke zes maanden of langer duurt. Bij een contract voor onbepaalde tijd mag de proeftijd maximaal twee maanden bedragen.

Heb je een vraag?

Is iets niet duidelijk of kun je de gewenste informatie niet vinden? Stel dan hier je vraag.

Icoon
Icoon
Icoon
Icoon

Hanze advocaat vind
je op deze locaties

locaties