Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel waarbij werkgevers worden gecompenseerd voor de betaalde transitievergoeding na twee jaar ziekte ‘controversieel‘ verklaard. Dat betekent dat het voorstel pas door een volgend kabinet zal worden behandeld. Na het dringende advies van de Raad van State om het wetsvoorstel te heroverwegen, is dit de volgende tegenslag voor werkgevers & werknemers die hoopten op een snelle invoering van de compensatieregeling.

Werkgevers & werknemers de dupe: 1 januari 2019 wordt niet gehaald

Uitstel heeft als neveneffect dat de praktijk van de ‘slapende dienstverbanden’ zal voortduren. De onzekerheid voor werkgevers & werknemers wordt daarmee enkel groter en zal naar verwachting veel langer gaan duren. Het UWV heeft namelijk aangegeven dat zij – vanaf het moment dat de wet is aangenomen – 1,5 jaar nodig heeft om klaar te zijn voor de uitvoering van de wet. Daarmee zal de ingangsdatum van 1 januari 2019 vrijwel zeker niet gehaald worden.

Dit is nadelig voor werkgevers gelet op de voor hen beoogde kostenbesparing. Zij hebben belang bij de wet om de betaalde transitievergoeding (en de daarmee gemoeide kosten) gecompenseerd te krijgen. Maar het is ook nadelig voor de langdurig arbeidsongeschikte werknemers van wie het  dienstverband slapend wordt gehouden. Zolang de wet nog niet van kracht is, kunnen zij er geen rechten aan ontlenen en kunnen zij geen wettelijke aanspraak op de transitievergoeding te gelde maken. Het is bovendien nog maar de vraag of de wet uiteindelijk wel zal worden aangenomen nu ook de Raad van State een negatief advies heeft gegeven.

Gevolgen ‘controversieel’ verklaarde wetsvoorstellen

Wanneer een kabinet demissionair is geworden, bepalen Eerste en Tweede Kamer welke wetsvoorstellen als controversieel worden aangemerkt. Deze komen vervolgens niet meer aan de orde totdat er een nieuw kabinet is.

Controversieel verklaring van een  wetsvoorstel heeft tot gevolg dat de met het wetsvoorstel beoogde doelen pas op een (veel) later moment kunnen worden bereikt.

Advies Raad van State: ‘heroverweeg wetsvoorstel’

De Raad van State heeft op 23 maart 2017 het volgende aangegeven: ‘Met de vergoedingsregeling wordt een nieuwe regeling toegevoegd aan de al bestaande regelingen, in plaats van dat gekozen  wordt voor het aanpakken van de werkelijke oorzaak van de cumulatie van financiële verplichtingen voor werkgevers. De Afdeling advisering vindt dat extra bezwaarlijk nu de vergoedingsregeling naar verwachting relatief kostbaar zal zijn om uit te voeren en veel van het UWV zal vergen. Zij adviseert dan ook de vergoedingsregeling te heroverwegen.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon