Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Nieuwe pensioenregels

De meeste mensen hebben al iets gehoord over het feit dat er een nieuwe Pensioenwet aankomt. En die is flink anders dan de huidige. Op 30 maart 2022 is het wetsvoorstel voor de nieuwe Pensioenwet bij de Tweede Kamer ingediend; dat is drie jaar na het afsluiten van het bekende pensioenakkoord. De streefdatum waarop de nieuwe Pensioenweg moet ingaan is 1 januari 2023.

In het nieuws is te horen dat uit veel onderzoeken blijkt dat mensen zich veel zorgen maken over de nieuwe pensioenregels. Zo verwacht het NIBUD dat mensen de keuzes die de nieuwe pensioenafspraken met zich meebrengen lastig vinden om goed te begrijpen en dus niet weten wat zij moeten kiezen. Die keuzes hebben wel grote financiële gevolgen voor het pensioen. Omdat er zoveel gaat veranderen zal voorlichting en informatieverstrekking de komende tijd erg belangrijk worden.

Wat verandert er met de nieuwe pensioenregels?

Al in het bekende en historische pensioenakkoord van drie jaar geleden waren de eerste afspraken gemaakt voor een nieuw systeem van pensioen opbouwen. Belangrijke factoren hiervoor zijn de vergrijzing en de stijging van de gemiddelde leeftijd waardoor we langer pensioen ontvangen. Ook een belangrijke factor is dat wisselende economische omstandigheden in het huidige systeem telkens grote gevolgen hebben voor de pensioenen en de indexering daarvan.

Pensioenen worden flexibeler

In het nieuwe systeem worden de pensioenen flexibeler. Vanaf 2027 is het alleen nog maar mogelijk om pensioen op te bouwen in premieregelingen en worden er geen garanties meer gegeven over wat het pensioen in de toekomst zal opbrengen. Dat houdt dus wel in dat er meer onzekerheid is voor werknemers over de hoogte van hun pensioen in de toekomst, terwijl werknemers met bijvoorbeeld een middelloon-regeling nu wél die zekerheid hebben. Als er sprake is van een premieregeling dan wordt een vaste premie betaald en van het rendement dat die premie opbrengt zal dan later pensioen worden uitbetaald. De premie zal in principe voor alle leeftijdsgroepen gelijk zijn.

Van middelloon naar premieregeling

In Nederland vallen veel werknemers onder de werking van een bedrijfstakpensioenfonds, zoals het PFZW in de zorg. Van die pensioenregelingen zijn de meeste een middelloonregeling. Dat betekent in het algemeen dat de werknemer een bepaald percentage ontvangt van het gemiddelde inkomen dat de werknemer gedurende zijn werkend bestaan heeft verdiend, meestal 70%. Dat is bovendien een gegarandeerde uitkering zodat de werknemer weet wat hij zal ontvangen aan pensioen.

Pensioen gaan meestijgen of dalen met economische ontwikkelingen

Als de nieuwe Pensioenwet ingaat, zal dat flink veranderen en zullen pensioenen gaan meestijgen of dalen met de economische ontwikkelingen in Nederland. De pensioenuitkering kan dus hoger of lager worden. Pensioenfondsen krijgen de tijd tot 1 januari 2027 om te komen tot nieuwe regelingen voor de werknemers. De pensioenfondsen is het toegestaan om nieuwe premieregelingen te maken die een bepaalde mate van solidariteit in zich hebben waardoor de wisselingen in de hoogte van de pensioenuitkeringen in bepaalde mate worden gedempt. Voor pensioenen die bijvoorbeeld bij een verzekeraar worden opgebouwd, gelden overigens weer andere regels dan voor de regelingen bij bedrijfstakpensioenfondsen.

Compensatie voor werknemers die slechter af zijn

Voor bepaalde groepen betekent de nieuwe Pensioenwet geen goed nieuws voor de hoogte van hun pensioenuitkeringen. Dat geldt met name voor werknemers die ouder zijn dan 45 jaar met een middelloonregeling. De verwachting is dat de bedrijfstakpensioenfondsen dit binnen het fonds zullen proberen te compenseren. Of een compensatie voor andere groepen of soorten pensioen ook zal komen, is heel onzeker. Er bestaan in de nieuwe Pensioenwet overgangsregelingen maar nadere afspraken moeten op dit punt nog worden gemaakt.

Advies aan werkgevers en werknemers

Zorg ervoor dat je tijdig wordt geïnformeerd over de belangrijke wijzigingen en keuzes die de nieuwe Pensioenwet met zich mee zullen brengen. Ook zullen wij in de toekomst regelmatig weer een update geven van de stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van de pensioenen.

Dit artikel is geschreven door Erwin Zondervan. Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met hem op.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon