Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Een ontslag op staande voet is een laatste ‘redmiddel’

Een ontslag op staande voet wordt gezien als laatste redmiddel voor de werkgever. Een ontslag op staande voet heeft voor werknemer vergaande gevolgen. Per direct geen salaris meer en geen recht op een WW-uitkering. Daarom moet voor de geldigheid ervan worden voldaan aan strikte vereisten. Een van deze vereisten is dat de arbeidsovereenkomst onverwijld moet worden opgezegd. Dus: ontslag op staande voet moet worden gegeven zo spoedig mogelijk nadat de werkgever op de hoogte is van de dringende reden. Hierbij is er nog wel enige tijd om juridisch advies in te winnen of onderzoek te doen, zolang er maar voortvarend te werk wordt gegaan.

Lees hier 8 tips voor het geven van een ontslag op staande voet

En die onverwijldheid. Daar gaat het hier over. Je wilt niet zomaar overgaan tot ontslag op staande voet. Dan wil je wel zeker van je zaak zijn. Maar een jaar lang onderzoek doen? Is dat niet een beetje te lang? Dit is wat er speelde.

Wat is er gebeurd?

Werknemer werkt als chauffeur voor een bedrijf dat is gespecialiseerd in de inzameling, sortering, verwerking en recycling van afval. Samen met een vaste collega haalt hij voor zijn werkgever bedrijfsafval op. Op enig moment ontvangt werkgever diverse signalen dat deze werknemer samen met zijn collega mogelijk betrokken is bij illegale activiteiten. Naar aanleiding hiervan heeft de leidinggevende van deze werknemers op 28 april 2017 de werknemers geobserveerd tijdens het verrichten van hun werkzaamheden.

Bewijzen verzamelen

In de periode die daarop volgt, vinden er diverse observaties plaats. De eerste op 25 mei 2017 en de laatste op 12 januari 2018. Deze observaties zijn zowel door de manager integriteit verricht als door een extern ingeschakeld onderzoeksbureau. Hierbij is niet iedere keer waargenomen dat de werknemers extra afval in ontvangst namen, zonder dit afval te registreren. Naar aanleiding van het onderzoek en de uitkomsten ervan is de manager integriteit op 12 maart 2018 in gesprek gegaan met de werknemer. Na afloop van dit gesprek is werknemer geschorst.

De manager integriteit heeft vervolgens een rapport feitenonderzoek opgesteld dat op 17 maart 2018 is afgerond. Twee dagen later is dit rapport voorgelegd aan de directie van werkgever, die de dag daarop besluit om de werknemer op staande voet te ontslaan.

DAls het moet behartigen we jouw belangen in de rechtszaale werknemer gaat naar de kantonrechter, en die zegt…

Werknemer is van mening dat het ontslag op staande voet niet onverwijld is gegeven. Hij start een rechtszaak. De kantonrechter volgt de werknemer niet in dit verweer. Juist gezien de gevolgen van een ontslag op staande voet ziet de kantonrechter het verrichten van een zorgvuldig onderzoek voordat het ontslag op staande voet wordt gegeven als een verplichting van de werkgever. Dit onderzoek dient uiteraard wel voortvarend te worden opgepakt.

Een jaar lang onderzoek doen! Niet veel te lang?

Hoewel de kantonrechter ziet dat het onderzoek in dit geval lang heeft geduurd, vindt de kantonrechter dat de verklaring die werkgever hiervoor geeft acceptabel is. Volgens de werkgever heeft de lange duur van het onderzoek te maken met de dag waarop de observaties moesten plaatsen en de agenda’s van de berokkenen. Daarbij komt dat diverse observaties moesten worden afgebroken. De directie van werkgever heeft vervolgens op 19 maart 2018 het onderzoeksrapport ontvangen en op 20 maart 2018 het ontslag op staande verleend. De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet op grond van de feiten en omstandigheden in deze zaak onverwijld is gegeven.

Geen risico lopen?

Hoewel je je kunt afvragen of het onderzoek écht niet sneller had gekund, houdt het ontslag op staande voet dus stand. Een ander oordeel was echter ook mogelijk geweest. Juist gezien de vergaande gevolgen van een ontslag op staande voet is het goed om je juridisch te laten adviseren over bijvoorbeeld de voortvarendheid van het optreden. Heb je hier vragen over of wil je hier meer over weten? Bel dan met ons, je krijgt meteen een specialist aan de lijn.

 

Terug naar nieuws

Hallo ik ben William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!