Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Een wijntje drinken met een cliënt, dat moet toch kunnen?

In de top 10 Meest Spraakmakende Uitspraken in de Zorg van 2020, is deze uitspraak op plek 2 geëindigd! Lees hoe het verder ging in deze situatie van ernstig verwijtbaar handelen.

Marion werkt sinds 1 maart 2001 bij een kliniek voor mensen met psychiatrische problemen, in de functie van psychiatrisch verpleegkundige. Zij werkt daar op een gesloten afdeling.

Op 26 januari 2016 heeft een collega van Marion een cliënte, die vrijwillig op de gesloten afdeling verbleef, meegenomen voor een wandeling en met haar een glas wijn gedronken. Dit is besproken en goedgekeurd door Marion. Twee dagen later, op 28 januari, heeft dezelfde cliënte opnieuw een glas wijn gedronken buiten de kliniek, dit keer onder begeleiding van een andere collega. Marion was bij dit ‘voorval’ niet betrokken. Beide uitjes zijn niet gemeld aan collega’s en er is geen melding van gemaakt in het zorgdossier.

Familielid van cliënt dient klacht in

Op 29 januari 2016 is de cliënte tijdens een groepswandeling weggelopen en enige tijd later ‘thuis’ aangetroffen onder invloed van alcohol. Een familielid van de cliënte dient een klacht in over de gang van zaken.

Schorsing met onmiddellijke ingang

Op 5 februari 2016 wordt Marion met onmiddellijke ingang geschorst. In eerste instantie voor een week, maar wel met de intentie van de werkgever om het dienstverband te beëindigen. De werkgever geeft als reden op dat Marion handelde in strijd met het ‘Professioneel Statuut Zorg door de interventie’. Ze had het laten nuttigen van het glas wijn door cliënte namelijk moeten afstemmen met het behandelteam en niet pas achteraf moeten melden.

Werkgever wil ontbinding en gaat naar de kantonrechter

In april 2016 is werkgever naar de rechter gestapt en heeft gevraagd de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Werkgever is van menig dat Marion ‘ernstig verwijtbaar’ heeft gehandeld en dat er nu een verstoorde arbeidsverhouding is ontstaan. Het vertrouwen in Marion is namelijk weg. De kantonrechter volgt de werkgever niet en gaat niet over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Het procederen gaat door

Het hof oordeelt dat Marion niet verwijtbaar heeft gehandeld door in te stemmen met het voornemen van een collega om cliënte een glas wijn te gunnen. Naar het oordeel van het hof had Marion de betreffende collega wel moeten adviseren alcoholgebruik in het behandelteam te bespreken. De psychiatrische verpleegkundigen op de afdeling hebben veel beslissingsvrijheid. De kans dat daardoor beslissingen worden genomen die achteraf minder handig waren, neem daardoor toe en is daarmee – in enige mate – ingecalculeerd.

De werkneemster blijft in dienst en dan gaat het mis

Op 19 april 2017 vindt er een gesprek plaats tussen Marion en haar werkgever. Werkgever kondigt in dat gesprek aan dat Marion een schriftelijke waarschuwing krijgt voor het voorval. Per 1 mei 2017 kan Marion haar werkzaamheden weer zoals gebruikelijk verrichten.

De waarschuwing gaat Marion niet in de koude kleren zitten en ze meldt zich op 25 april 2017 ziek. De bedrijfsarts concludeert dat er onder andere sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding en dat gesprekken (onder leiding van een onafhankelijke derde) noodzakelijk zijn om dit op te lossen.

Mediation wordt ingezet zonder resultaat

Op 8 mei 2017 heeft werkneemster de aangekondigde schriftelijke waarschuwing ontvangen. Op 3 juli 2017 wordt een mediationtraject gestart. Dit traject is beëindigd zonder positief resultaat.

Ondertussen liep er ook nog een procedure bij het Tuchtcollege. Op 7 december 2017 komt hier een uitspraak van. Het Tuchtcollege is van oordeel dat Marion niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door in te stemmen met het verzoek om met cliënte een glas wijn te drinken. Naar aanleiding hiervan heeft werkgever de schriftelijke waarschuwing uit het dossier van Marion verwijderd.

Toch ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Marion is intussen helemaal klaar met de werkgever en vraagt aan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden onder toekenning van onder andere een billijke vergoeding van bijna € 100.000 bruto. Zij voert aan dat door de werkgever de verstoorde arbeidsverhouding is ontstaan. De ernstig verwijtbare opstelling van werkgever in het arbeidsconflict heeft onmiddellijk tot langdurige arbeidsongeschiktheid geleid.

Na vijf jaar procederen gaan partijen toch uit elkaar, maar de werkgever moet flink bloeden

De rechter oordeelt uiteindelijk op 9 november 2020, bijna vijf jaar na het voorval, dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever. De acties door de werkgever hebben direct geleid tot Marions arbeidsongeschiktheid. Dat leidt tot een hele reeks aan vergoedingen. Marion ontvangt achterstallig salaris, de transitievergoeding, een billijke vergoeding en ook nog eens immateriële schadevergoeding. Alles bij elkaar zo’n € 75.000 bruto.

In de praktijk

Op 26 januari 2016 vindt bovengenoemd voorval plaats. Bijna vijf jaar later en vier procedures verder, zijn partijen pas klaar met procederen en ‘klaar met elkaar’. Het begint met beschuldigingen van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van werkneemster. Het eindigt met een uitspraak waarin geoordeeld wordt dat werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. En zo kunnen zaken ‘zomaar’ 180 graden draaien.

Hier lees je de volledige en originele uitspraak op rechtspraak.nl

Terug naar de 10 Meest Spraakmakende Uitspraken in de Zorg

Terug naar het nieuwsoverzicht, klik hier. 

Hallo ik ben William. Waar kan ik je mee helpen?

Kom je er even niet uit, of wil je direct geholpen worden bij een vraag. Neem gerust contact op, bel, mail of stuur mij een bericht via WhatsApp en ik zal je zo snel mogelijk helpen!