Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Wit, zwart, grijs en roze verzuim: als HR-professional in de zorgsector is het belangrijk om op de hoogte te zijn van verschillende vormen van gekleurd verzuim. Grijs verzuim staat ook wel bekend als het grijze gebied tussen écht ziek zijn (en niet kunnen werken) en je niet goed voelen (maar nog wel kunnen werken). Maar hoe herken je grijs verzuim? En wat kun je als zorgorganisatie doen als je vermoedt dat hier sprake van is? In dit artikel geven we antwoord op een aantal veelgestelde arbeidsrechtelijke vragen over grijs verzuim. Ook krijg je een aantal tips om langdurig verzuim te voorkomen.

Wat is grijs verzuim en hoe herken je het?

Bij grijs verzuim is een medewerker afwezig na een ziekmelding, maar is het onduidelijk of deze medewerker daadwerkelijk ziek is of het niet kan opbrengen om te werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om medewerkers die zich ziekmelden vanwege persoonlijke problemen, zoals relatieproblemen of financiële moeilijkheden. Maar de belangrijkste oorzaken van grijs verzuim liggen op de werkvloer: pesterijen, spanningen binnen het team of een conflict met een leidinggevende.

Het blijkt relatief gemakkelijk om grijs verzuim te herkennen. Medewerkers geven namelijk vaak signalen af. Zo melden ze zich regelmatig kortdurend ziek, zijn ze minder productief, vinden ze het lastig om taken te voltooien en maken ze herhaaldelijk fouten. Ook zien ze er vaak vermoeid uit.

Kun je een ziekmelding weigeren?

Maar wat doe je nu als je vermoedt dat er sprake is van grijs verzuim? Kun je een ziekmelding weigeren? Een veelvoorkomende vraag met een kort antwoord: nee. Als werkgever moet je een ziekmelding altijd accepteren. Twijfel je over een ziekmelding? Dan is het aan de bedrijfsarts om de medische situatie van je medewerker in te schatten en te oordelen of de medewerker ziek is of niet. Dit is dus niet de rol van een werkgever. Ook niet als je zelf een zorginstelling bent.

Grijs verzuim: wat is de rol van de bedrijfsarts?

Bij de beoordeling van ziekteverzuim (juist bij grijs verzuim) speelt de bedrijfsarts een belangrijke rol. Zoals gezegd komt deze vorm van verzuim vaak voor bij spanningen op het werk: ontevredenheid over het werk, problemen met collega’s of leidinggevenden, of een verstoorde werksfeer. Ook volgt er vaak een ziekmelding na een woordenwisseling of conflict.

Als werkgever is het belangrijk om hier alert op te zijn en tijdig in te grijpen om verdere escalatie en -daarmee – langdurig verzuim te voorkomen. De bedrijfsarts kan beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van ziekte of dat er sprake is van een achterliggende reden voor het verzuim. Concludeert de bedrijfsarts dat er geen medische oorzaak is voor het verzuim? Dan kan deze adviseren wat er ondernomen moet worden om het conflict op te lossen. Daarbij heeft de bedrijfsarts verschillende opties: een interventieperiode, gesprekken (al dan niet in het bijzijn van een vertrouwenspersoon of iemand van HR) of mediation.

5 tips bij grijs verzuim

Wil jij grijs verzuim binnen jouw zorginstelling voorkomen en aanpakken? Dan hebben we nog een aantal tips:

  1. Stimuleer een gezonde werkomgeving: creëer een werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen en waarin er aandacht is voor hun welzijn. Dit vermindert het risico op grijs verzuim.
  2. Wees alert op signalen van grijs verzuim en houd de verzuimcijfers goed in de gaten. Cijfers zeggen een heleboel.
  3. Zorg voor een goede communicatie: ga het gesprek aan met een medewerker die regelmatig verzuimt. Kijk of je de achterliggende reden kunt achterhalen.
  4. Is er sprake van een (mogelijk) arbeidsconflict? Grijp dan in om escalatie te voorkomen en zorg dat partijen met elkaar in gesprek gaan.
  5. Schakel de bedrijfsarts in om de ziekmelding te beoordelen. Deze beoordeelt objectief of er sprake is van ziekte en geeft advies over vervolgstappen.

Meer weten?

Wil je meer weten over grijs verzuim of over ziekte en een arbeidsconflict? Dat kan! Op maandag 11 september 2023 geven wij een webinar over dit onderwerp!

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon