Elke werkdag van 08:30 tot 18:00 beschikbaar

Bel ons  085 - 27 33 586
Bel ons Bel de Werkgevers Helpdesk

Eind april 2022 is de tekst van de nieuwe cao GGZ (2021-2024) bekend geworden. Eén van de nieuwe onderdelen in deze cao is het zogenaamde ‘Balansbudget’. Het idee achter het balansbudget is dat de werknemer meer balans krijgt in zijn werk.

De 5 meest gestelde vragen:

1. Wat is het balansbudget?

Elke medewerker krijgt jaarlijks een bedrag van maximaal € 500,- bruto, om naar eigen keuze in te zetten. De medewerker heeft hiervoor vier mogelijkheden:

 1. uitkeren als brutoloon
 2. inzetten voor opleiding en ontwikkeling
 3. aankopen van extra verlofuren voor herstel
 4. deelnemen aan het generatiepact voor belastende functies

2. Wat houden de opties in?

 1. uitkeren als brutoloon spreekt voor zich. De werknemer ontvangt het bedrag dan met het loon van de maand september.
 2. als de medewerker kiest om het balansbudget te gebruiken voor opleiding en ontwikkeling, dan wordt het met 20% verhoogd. Als de medewerker hierbij ook nog minimaal 20 LFB-uren inzet, wordt het balansbudget met 40% verhoogd.
  Dat betekent dat het balansbudget dan maximaal € 600,- of maximaal € 700,-  bedraagt. De medewerker mag zelf bepalen hoe hij het budget concreet wil inzetten. Het is niet de bedoeling dat het wordt ingezet ter vervanging van het reguliere opleidingsbudget voor scholing, cursus of training die de werknemer voor zijn functie moet volgen. De medewerker kan het balansbudget bij opleiding en ontwikkeling over maximaal drie jaar opsparen voor hij het inzet.
 3. het aankopen van extra verlofuren gebeurt tegen het geldende bruto uurloon van dat moment. De verlofuren moeten worden opgenomen in het jaar waarin de werknemer het balansbudget hiervoor inzet, of in het daarop volgende jaar tot uiterlijk 1 juli.
 4. medewerkers die minimaal vijf jaar een ‘belastende functie’ bekleden, hebben het recht om vanaf 4 jaar vóór de AOW-datum deel te nemen aan een zogenaamde ’80-90-100-regeling’. Dit houdt in dat zij 80% werken, 90% van het oorspronkelijke salaris blijven ontvangen en de pensioenopbouw 100% blijft. De medewerker moet per week minimaal 24 uur blijven werken.

Een belastende functie is in elk geval een direct cliëntgebonden functie in de begeleiding, verzorging, verpleging of behandeling of een functie in de beveiliging en schoonmaak.

Een medewerker die gebruikt maakt van deze regeling heeft vanaf dat jaar geen recht meer op het jaarlijkse balansbudget van € 500,-. Ook vervalt de opbouw van LFB-uren voor deze medewerker. Verder moet de medewerker de gespaarde LFB-uren voorafgaand of tijdens de deelname aan deze regeling opnemen.

3. Is het bedrag van € 500,– naar rato van de omvang van het dienstverband?

Ja. De medewerker met een fulltime dienstverband krijgt € 500,- bruto. Onder fulltime wordt verstaan 36 uur per week of meer. Werknemers die minder dan 36 uur per week werken, krijgen de € 500,- bruto naar rato van hun arbeidsomvang.

Er wordt gekeken naar de arbeidsomvang van de medewerker op 1 juli van het betreffende jaar. Bij uitdiensttreding wordt een eventueel restant van het balansbudget uitgekeerd.

4. Wanneer kom je voor dit balansbudget in aanmerking?

 • alle medewerkers op wie de cao GGZ van toepassing is en die op 1 juli van een jaar in dienst zijn, krijgen het balansbudget
 • ook medisch specialisten in de GGZ krijgen het balansbudget
 • medewerkers die incidenteel worden opgeroepen, zijn geen medewerker in de zin van de cao en krijgen geen aanspraak op het balansbudget
 • de lengte van het dienstverband is niet van belang
 • medewerkers die op 1 juli van een bepaald jaar niet meer of nog niet in dienst zijn, krijgen dat jaar geen balansbudget. Dus ook niet naar rato.

5. Wat zijn de verdere voorwaarden?

 • de medewerker moet ieder jaar uiterlijk 1 juli doorgeven waaraan hij het balansbudget wil besteden als de werknemer dit niet doet, krijgt hij het balansbudget als bruto loon uitgekeerd
 • een medewerker kan het balansbudget niet verdelen over meerdere opties
 • als de medewerker een keuze heeft gemaakt voor één van de opties, kan hij dat naderhand niet meer wijzigen
 • als de keuze van de medewerker invloed heeft op het rooster, dan moet de medewerker dat eerst met zijn leidinggevende bespreken. Er moeten dan afspraken worden gemaakt over de gewijzigde inzet van de medewerker.

Meer weten? Geef je dan op voor ons webinar over de nieuwe cao GGZ 

Heb je nog vragen over het balansbudget of over de nieuwe cao GGZ? Geef je dan hier op voor ons webinar over de cao!

In een uurtje word je dan volledig bijgepraat. Het webinar is op 2 juni a.s.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Icoon
Icoon